FPG Nieuws

Algemene Ledenvergadering FPG: ‘grondgebondenheid’ betekenis geven

De voor de UNESCO Werelderfgoedlijst genomineerde Koloniën van Weldadigheid vormden zaterdag het decor voor de Algemene Ledenvergadering van de FPG. Het werd een echte verenigingsdag, met een combinatie van ledenvergadering, inhoudelijke discussie, excursie en netwerk.

Lees meer...

Positieve uitkomst stemmingen voor NSW-landgoederen

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over de vorige week ingediende moties over de evaluatie van de Natuurschoonwet. De Kamer vraagt meer maatwerk voor economische dragers op landgoederen, en verwierp de D66-motie die pleitte voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de verplichte openstelling van landgoederen voor fietsers.

Lees meer...

Weer spannende week voor fosfaatrechten

Update 24-05: De Eerste én de Tweede Kamer debatteerden  vorige week uitgebreid over het fosfaatdossier, kort nadat de Staat bekend maakte in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Die stelde eerder 52 melkveehouders in het gelijk nadat zij het fosfaatreductieplan hadden aangevochten. Honderden andere melkveehouders bereiden zich nu voor om ook een rechtszaak aan te spannen. 

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen voor bouw- en grasland in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht.

Lees meer...

Toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen: Thema Sponsoring en Co-branding

In het verleden gaven bedrijven geld aan een goed doel, zonder tegenprestatie. Maar dat verandert. Bij het opbouwen van een gelijkwaardige relatie gaat het steeds vaker om uitwisseling van kennis, netwerken, locatie en mankracht. Natuurorganisaties vrezen verlies van de eigen identiteit als zij zich verbinden met een bedrijf. Toch zit er toekomst in wederkerige relaties. Dit thema toont de diversiteit aan mogelijkheden. 

Lees meer...

Kamer dient NSW-moties in

D66, CDA en VVD hebben vandaag in de Tweede Kamer vijf moties ingediend naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurschoonwet.

Lees meer...

Flinke tik voor fosfaatstelsel

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de Regeling fosfaatreductie 2017 een flinke tik uitgedeeld.

Lees meer...

Nederland: niet veel ruimte voor andere implementatie VHR

Nederland heeft weinig ruimte om het uitvoeren van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in de praktijk heel anders te doen of te verbeteren. Dat concluderen deskundigen in een onderzoek uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Van Dam. Brussel zegt juist het tegenovergestelde. 

Lees meer...

Natuurbegraafplaats De Hoevens naar finale Brabantse Stijlprijs

De vakjury heeft Natuurbegraafplaats De Hoevens als finalist gekozen vanwege het uitmuntende rentmeesterschap van de eigenaren. "Op deze afgelegen locatie wordt een doorleefd verhaal verteld, waarin alle details kloppen."

Lees meer...

Landgoeddag op De Boom drukbezocht

Meer dan 120 (!) leden  van de FPG kwamen zaterdag 8 april naar Landgoed De Boom bij Leusden voor de halfjaarlijkse Landgoeddag. Een korte impressie.

Lees meer...

Fosfaatreductieregeling aangepast, deel rechtszaken van de baan

Van Dam heeft besloten dat vleesveehouders en andere niet-melkleverende bedrijven dit jaar niet meer onder de fosfaatreductieregeling van de zuivelsector vallen. Daarmee zijn ook meteen een aantal rechtszaken aangespannen door vleesveehouders tegen het fosfaatreductieplan van de baan. Andere, door melkveehouders aangespannen procedures gaan wel door. 

Lees meer...

Kamer bepaalt 'controversiële' onderwerpen

Update 11-4: De vaste commissie voor Economische Zaken heeft vanmiddag, op initiatief van Stientje van Veldhoven van D66, besloten tot het houden van een VSO (verslag schriftelijk overleg) over de Natuurschoonwet. Een VSO is bedoeld om moties in te dienen naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris op de gestelde Kamervragen. Vorige week gaf de Kamer ook de onderwerpen aan die zij liever niet meer behandelt totdat er een nieuw kabinet is (controversieel verklaren).

Lees meer...

Hoofdpunten bijeenkomst 'Openbaarheid van wegen'

Het blijft verstandig om bij toegankelijke particuliere wegen duidelijk kenbaar te maken dat het een eigen weg betreft. Dat bleek op de recente gezamenlijke bijeenkomst van de FPG en de VBNE over de openbaarheid van wegen. 

Lees meer...

Thema Fondsen toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen

Landschapsfondsen en, breder, streekfondsen spelen een groeiende rol. Streekfondsen steunen projecten die het karakter van de streek versterken, het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten uit toerisme en recreatie. Nederland telde begin 2017 vijfenveertig streekfondsen. In totaal beschikken zij jaarlijks over €60 miljoen. Maar Nederland kent nog veel meer fondsen die bijdragen aan natuur en landschap. En ook via sparen en beleggen lopen groene geldstromen. 

Lees meer...

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen SP over pacht

In zijn beantwoording geeft Van Dam aan dat het pachtstelsel partijen in staat moet stellen afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende contracten weer aantrekkelijk wordt.

Lees meer...

FFA 2017: verduurzaming GLB onvermijdelijk maar toch ver weg

Meer dan 2000 deelnemers woonden dit jaar het door onze Europese koepelorganisatie ELO  georganiseerde Forum for the Future of Agriculture’ bij (FFA). Centraal stond de boodschap dat de landbouw een grote bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, maar een fundamentele verandering van het belangrijkste beleidsinstrument, het GLB, lijkt nog ver weg.

Lees meer...

Novifarm Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Novifarm, een samenwerkingsverband tussen vijf Zuid-Hollandse akkerbouwfamilies, is donderdag 30 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017. Dick de Bruijne, actief lid van de FPG, is één van de betrokkenen bij het bedrijf.

Lees meer...

FPG maakt zich sterk voor buitengebied bij kabinetsformatie

Om het landelijk gebied een impuls te geven, moeten natuurbeheerders en (grondgebonden) agrariërs beter beloond worden voor de diensten die zij leveren. Alleen dan kunnen zij investeren in de kwaliteit van het buitengebied.  Dat stelt de FPG in een brief met aandachtspunten voor het nieuw te vormen kabinet.

Lees meer...

Stoppersregeling vergt goede afspraken pachter en verpachter (update 29-3)

De Rabobank heeft inmiddels bekend gemaakt "conform jurisprudentie die van toepassing is op andere productierechten er rekening mee te houden dat een pachter mogelijk verplicht is de fosfaatrechten voor de helft van de marktwaarde over te dragen aan de verpachter." Als gevolg daarvan is de hoogte van de stopperslening (voorschot op in 2018 te ontvangen fosfaatrechten) voor pachters aangepast. 

Lees meer...

Definitie 'grondgebonden' aangepast: 750 bedrijven minder benadeeld

Er komt een tweede definitie voor grondgebondenheid in het fosfaatreductieplan 2017. Daarmee wordt voorkomen dat 750 bedrijven als niet-grondgebonden worden aangemerkt in de fosfaatreductieregeling van de sector (voor 2017), terwijl ze dat voor de fosfaatrechten (per 2018) wel zijn.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!