FPG Nieuws

Vacature: junior / medior belangenbehartiger

De FPG wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daartoe een junior / medior belangenbehartiger voor 36u per week. Hij of zij bundelt de krachten van onze leden (particuliere grondeigenaren) succesvol richting samenleving en politiek. Nog een paar dagen om te reageren! 

Lees meer...

Stoppersregeling vergt goede afspraken pachter en verpachter (update 21-3)

De pachtrechter zal uiteindelijk de knoop doorhakken over de eigendomsverdeling van de fosfaatrechten. Dat voorspellen juristen in een uitgebreid artikel van de regionale dagbladen van Agrio (o.a. Veldpost en Vee & Gewas). Ook De Boerderij berichtte deze week over de kwestie. De FPG adviseerde eerder verpachters goede afspraken te maken met pachters vanwege de onduidelijke juridische situatie. 

Lees meer...

Definitie 'grondgebonden' aangepast: 750 bedrijven minder benadeeld

Er komt een tweede definitie voor grondgebondenheid in het fosfaatreductieplan 2017. Daarmee wordt voorkomen dat 750 bedrijven als niet-grondgebonden worden aangemerkt in de fosfaatreductieregeling van de sector (voor 2017), terwijl ze dat voor de fosfaatrechten (per 2018) wel zijn.

Lees meer...

Novifarm genomineerd voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Het akkerbouwbedrijf Novifarm uit Numansdorp (Zuid-Holland) is één van de vijf genomineerden voor de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar. Dick de Bruijne, actief lid van de FPG, is één van de betrokkenen bij het bedrijf.

Lees meer...

Tweede Kamer wil zekerheid voor grondgebonden bedrijven in 2017

Op de laatste dag voor het verkiezingsreces konden de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer nog één keer hun stempel drukken. Dat deden ze vooral door een motie aan te nemen die het kabinet oproept weidegang wettelijk te borgen. Daarnaast werden diverse moties aangenomen om grondgebonden bedrijven meer zekerheid te geven over het fosfaatreductieplan in 2017.

Lees meer...

Landelijk gebied één campagnedag in spotlights

Positieve aandacht voor het buitengebied, dat was het doel van het verkiezingsdebat dat de FPG dinsdag organiseerde samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij daagden politici van acht verschillende partijen uit om hun inzet voor het landelijk gebied kenbaar te maken.

Lees meer...

Rapport: toegang tot grond belangrijke uitdaging akkerbouw

Het behoud van bodemvruchtbaarheid, het slimme gebruik van (teelt-)gegevens en het verkrijgen en behouden van de toegang tot grond zijn de drie belangrijkste uitdagingen voor de akkerbouw. Dat is de conclusie van de Toekomstvisie Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw en RaboResearch, die op 7 maart verscheen.  

Lees meer...

Appèl op grondeigenaren bij evaluatie Natuurnetwerk Nederland

De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland ligt op schema volgens zowel de evaluatie van het Natuurpact als een voortgangsrapportage van het IPO. Beiden werden eind januari gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector en particuliere grondeigenaren bij het realiseren van de laatste delen van het Natuurnetwerk Nederland. 

Lees meer...

Overijsselse melkveehouder wil boerenverstand terugbrengen naar Tweede Kamer

Maurits von Martels uit Dalfsen is praktiserende broer, landeigenaar én actieve faunabeheerder. En hij staat op op de kieslijst voor de Tweede Kamer voor het CDA. Hij vindt dat er "meer boerenverstand in de Tweede Kamer moet komen."

Lees meer...

Waardering verpachte landbouwgronden box 3 bekend

De uitgangspunten en normen voor 2016 voor de waardering van verpachte gronden in box 3 staan vanaf nu online. Met behulp van 2 tabellen kunt u op een praktische manier de waarde van verpachte grond berekenen.

Lees meer...

Algemeen overleg NSW wordt schriftelijk overleg

Het algemeen overleg over de Natuurschoonwet, dat gepland stond voor woensdag 15 februari, wordt vooralsnog omgezet (PDF) in een schriftelijk overleg. 

Lees meer...

Tweede Kamer bevestigt: verplicht oordeel rechter hoort bij onteigeningsprocedure

De Kamer reageert positief op de toezegging van minister Schultz om onteigeningsbesluiten altijd door de bestuursrechter te laten beoordelen. Hiermee komt zij tegemoet aan één van de kritiekpunten van de FPG op haar eerdere voorstellen. Schultz gaf ook aan dat het voor haar “essentieel is dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijven.”

Lees meer...

FPG zoekt leden met kennis over moerasbeheer

De FPG zoekt leden die expertise hebben op het gebied van moerasbeheer voor vrijdag 17 februari. Dan vindt een workshop plaats over dat beheerpakket. De workshop maakt onderdeel uit van de evaluatie van het Subsidiestelsel Natuur & Landschap. 

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: eerste vijf thema’s online!

De ‘digitale database’ met verdienmodellen, besparingen en tips op het gebied van natuurbeheer groeit gestaag. Inmiddels staan er al meer dan 120 inspirerende voorbeelden online.

Lees meer...

Schultz: bij elke onteigening verplicht rechter betrokken

Minister Schultz van Haegen neemt toch een verplichte rechterlijke betrokkenheid op in de Aanvullingswet grondeigendom, behorende bij de Omgevingswet. Daardoor is het “geheel uitgesloten” dat een eigenaar wordt onteigend zonder dat de bestuursrechter zich daarover heeft uitgesproken.

Lees meer...

Nationaal Verkiezingsdebat over toekomst landelijk gebied

De FPG organiseert samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en VNO-NCW/MKB-Nederland een verkiezingsdebat op dinsdag 7 maart 2017. Het debat staat in het teken van de toekomst van het landelijk gebied. Naast het debat besteedt de FPG ook op andere wijze aandacht aan de verkiezingen, met onder andere een analyse van de verkiezingsprogramma’s en ondersteuning van actieve leden.

Lees meer...

Groot congres over Europese Landbouw in maart

Het jaarlijkse spraakmakende landbouwcongres ‘Forum for the Future of Agriculture’ van onze European Landowners’ Organization (ELO) vindt dit jaar plaats op 28 maart, zoals altijd in Brussel. Leden van de FPG zijn daarbij van harte welkom. Dit jaar zal het zeker gaan over het GLB na 2020. 

Lees meer...

Realisatie nieuwe landgoederen moeilijker door wijziging belastingregel

Het leveren van een perceel onbebouwde grond dat wel bestemd is om te worden bebouwd, geldt vanaf dit jaar ook als levering van een bouwterrein. En dat betekent dat er btw over is verschuldigd. De FPG heeft, in het kader van de behandeling van het Belastingplan 2017, bij de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze uitbreiding van het begrip 'bouwterrein'. 

Lees meer...

FPG: veel aandacht voor fiscale voorwaarden in 2017

Een analyse van de verkiezingsprogramma’s  in 2017 laat zien dat politieke partijen fiscale regelingen als belangrijk instrument zien voor de overheid om invloed uit te oefenen. Daarom zal de FPG ook in 2017 veel aandacht besteden aan evenwichtige fiscale wet- en regelgeving, die particulieren ondersteunt (en niet tegenwerkt) bij de instandhouding en ontwikkeling van hun bezit en bedrijf.

Lees meer...

In 2017 extra ruimte voor groene monumenten

Ook grote groene monumenten kunnen een beroep doen op het uit 2016 doorgeschoven budget voor grote rode monumenten. Minister Bussemaker past daarvoor de Sim-regeling aan, zo berichtte ze afgelopen week de Kamer. Bussemaker verwacht dat hiermee een aantal particuliere historische tuinen en parken kunnen worden gesubsidieerd die eerder buiten de boot vielen.  

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!