Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Limburgs Particulier Grondbezit (LPG)

Het Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) betrekt particuliere grondeigenaren bij de herinrichting van de provincie. Zij behartigt de belangen van haar leden, die samen meer dan 8.000 ha Limburgse grond bezitten, onder meer door plaats te nemen in diverse overleg- en uitvoeringsorganen.

Meer over LPG...

LPG Nieuws

nieuwe voorzitter LPG
Jurjen de Boer nieuwe voorzitter LPG

()

Lees meer...

Afscheid voorzitter Frederik Nijpjes
Mini-symposium met focus op de het landelijk gebied

()

Gedeputeerde van der Broeck bezoekt ALV van grondeigenaren

Tijdens de ALV bedankt gedeputeerde Patrick van der Broeck voorzitter Frederik Nijpjes voor zijn inzet voor de Limburgse grond/landgoedeigenaren. Op 18 november a.s. zal hij de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger.

()

Nieuwsbrief voorjaar 2016

Download nu de laatste nieuwsbrief van het LPG (mei 2016), met daarin onder andere aandacht voor een nieuwe subsidieregeling voor monumenten in Limburg (met 30 miljoen budget). 

()

Bijeenkomst voor Limburgse Grondeigenaren
Bijeenkomsten LPG in 2016

 

Op 23 november as is de ledenvergadering gehouden in Roermond.

Het bestuur van LPG heeft  haar leden bijgepraat over actuele grondzaken zoals POL, Pacht en Natuurontwikkeling in onze provincie. Voor verdere informatie info@bp-grondbezit.nl

NB. Via het ledendeel zijn de notulen te downloaden!

Noteer alvast voor 2016:

Ledenbijeenkomst met landgoedexcursie: zaterdag 11 juni

ALV te Roermond: maandagavond 28 november

Hier vindt u de uitnodiging.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

LPG en FPG Kalender

Netwerkbijeenkomst HPG: groen grondbeleid provincie Noord-Holland

2 mei 2017, 19:30 – 22:00 | volgt

Op dinsdagavond 2 mei organiseert het HPG een netwerkbijeenkomst over het (groene) grondbeleid van de provincie Noord-Holland.

Lees meer...

FPG Opvolgersavond

12 mei 2017, 17:00 | Landgoed Anderstein

Ongedwongen en gezellige avond gericht op het delen van ervaringen en informatie over opvolging op particuliere landgoederen, inclusief een walking dinner. 

Lees meer...

Themabijeenkomst Rivierenland

16 mei 2017, 14:30 – 17:00 | Waterschap Rivierenland, Tiel

Het BPG en GPG organiseren in samenwerking met het waterschap Rivierenland een themabijeenkomst ‘Klimaatbestendige landbouw’.

Lees meer...

Nationale Parken van Wereldklasse: Festival of Change

18 mei 2017, 09:30 – 16:00

Registratie en programma voor deze dag rondom de Nationale Parken met een plenair programma, workshops en een belevingsmarkt via deze link. 

Platformbijeenkomst Groen Erfgoed & Kastelen en Buitenplaatsen

19 mei 2017, 13:30 – 17:00 | Amersfoort

Over het versterken van de synergie tussen natuurbescherming en cultureel erfgoed, onder het motto "Groen en rood geeft diepte (de meerwaarde van het ensemble)". Na de openingslezing van prof. dr. Yme Kuiper (bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen) zijn er vijf kortere presentaties en is er ruimte voor discussie. Meer informatie en aanmelden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!