Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Utrecht is een provincie waar de particuliere landgoederen een belangrijke rol spelen. Het ledenbestand van het Utrechts Particulier Grondbezit omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Dat wil overigens niet zeggen dat de belangen van de landbouw niet worden behartigd. Op veel landgoederen speelt de landbouw immers een belangrijke economische en landschappelijke rol. Bovendien laten veel agrariërs hun eigendomsbelangen door het UPG en de Federatie behartigen. Het UPG spant zich dan ook in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van het grondbezit.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Natuurprijsvraag Groene Kroon

Met de natuurprijs Groene Kroon wil de provincie iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze soortenrijkdom.

()

Lees meer...

Nieuwe website Kromme Rijnlandschap

Op de nieuwe website die het Kromme Rijnlandschap lanceert kunt u als particuliere grondeigenaar in de regio, praktische hands on informatie vinden voor beheer en aanleg van landschap: www.krommerijnlandschap.nl .

()

Lees meer...

Bezoek nieuwe gedeputeerde Mirjam Maasdam

Op woensdag 29 maart jl. maakte mevrouw Mirjam Maasdam, sinds 15 maart jl. de nieuwe gedeputeerde als opvolger van Bart Krol, kennis met het werkgebied van het UPG en de andere terreinbeherende organisaties.

()

Lees meer...

Inspraak Natuurbeheerplan 2018

Het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018 ligt vanaf 17 februari 2017 weer gedurende zes weken (d.w.z. tot 31 maart 2017) ter inzage.

()

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst 'Handhaving en toezicht in het buitengebied'

Op 15 februari organiseerde het UPG een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & Toezicht in het buitengebied in Utrecht. Hoe een en ander is georganiseerd en waar aan gewerkt wordt, werd tijdens deze avond met de leden besproken.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Dag van het Kasteel

5 juni 2017

Op deze dag vertellen eigenaren, beheerders, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen de verhalen van hun geliefde monument. Door één dag in het jaar kastelen en buitenplaatsen in de spotlight te zetten, geven we meer bekendheid aan deze monumenten. Meer informatie over dit initiatief van de NKS via www.dagvanhetkasteel.nl 

Algemene Ledenvergadering

21 juni 2017 | Landgoed Kamerik

Het programma volgt op korte termijn. Noteert u de datum vast in uw agenda?

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!