Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Samenstelling WBE's

DOOR GERT-JAN BLOEMENDAL  In de Faunabeheereenheid wordt het gesprek gevoerd over de vraag of grondeigenaren voldoende vertegenwoordigd zijn in de Wildbeheereenheden (WBE’s).

()

Lees meer...

Agenda Vitaal Platteland

DOOR ADRIAAN PRINS  In de GPG-nieuwsflits van 2 maart hebben wij u bericht over de Agenda Vitaal Platteland en de projectmogelijkheden die de Agenda biedt voor grondeigenaren.

()

Lees meer...

De wondere wereld van de waterschappen

DOOR JACOBINE DIEPENHORST  Grondeigenaren ontkomen in Nederland niet aan enige vorm van samenwerking met de waterschappen, al is het moeilijk om er nu precies de vinger op te leggen hoe die samenwerking vorm zou moeten krijgen. De ervaringen van enkele GPG-leden komen uitgebreid aan bod. Aan het eind van dit artikel vindt u een uitgebreide lijst met contactpersonen.

()

Lees meer...

Vliegveld Lelystad en de impact op het Oude Land

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  De afgelopen maanden is er in de media veel aandacht geweest voor de aanvliegroute op het toekomstige vakantievluchtenvliegveld Lelystad (gelegen in het ‘Nieuwe Land’) over het zogenoemde Oude Land: over het Lemelerveld, Dalfsen en Zwolle. Onze zusterorganisatie OPG steunt het inmiddels gerezen verzet

()

Lees meer...

Uw bestuur in de praktijk

Gert-Jan Bloemendal vertelt…
Per 1 januari 2017 is de nieuwe wet Natuur van kracht geworden. Voor het faunabeleid heeft dit nogal wat gevolgen. Die ik daarom op de voet volg. Daarnaast zet ik mij in voor meer flexibiliteit op het terrein van ruimtelijke ordening. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Ledenbijeenkomst Waterschap Rijn & IJssel

26 april 2017, 19:00 – 21:30 | Kasteel Keppel, Laag-Keppel

Een geschikt moment om op informele manier met het waterschap in gesprek te gaan over onderwerpen waar u als eigenaar/beheerder van grond concreet mee van doen heeft. Tijdens de bijeenkomst zal het waterschap onder andere willen praten over o.a. de veranderingen in de verantwoordelijkheden voor het beheer van watergangen, en de compensatieregeling als gevolg van vernattingsschade.

Informatiebijeenkomst SNL

1 mei 2017, 19:00 – 21:30 | FPG-kantoor, De Klomp

Netwerkbijeenkomst HPG: groen grondbeleid provincie Noord-Holland

2 mei 2017, 19:30 – 22:00 | volgt

Op dinsdagavond 2 mei organiseert het HPG een netwerkbijeenkomst over het (groene) grondbeleid van de provincie Noord-Holland.

Lees meer...

FPG Opvolgersavond

12 mei 2017, 17:00 | Landgoed Anderstein

Ongedwongen en gezellige avond gericht op het delen van ervaringen en informatie over opvolging op particuliere landgoederen, inclusief een walking dinner. 

Lees meer...

Themabijeenkomst Rivierenland

16 mei 2017, 14:30 – 17:00 | Waterschap Rivierenland, Tiel

Het BPG en GPG organiseren in samenwerking met het waterschap Rivierenland een themabijeenkomst ‘Klimaatbestendige landbouw’.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!