Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Veranderingen SNL

Op 24 oktober j.l. heeft het GPG een bijeenkomst georganiseerd over de veranderingen in de SNL die ingaan per 2017. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor iedere particuliere natuurbeheerder die om dit moment subsidie ontvangt. Met name voor beheerders die de tegemoetkoming in de kosten krijgen voor minder dan 150 ha. Tijdens de bijeenkomst hield René van Eijden van de provincie Gelderland een inleiding over de veranderingen die aanstaande zijn, waarna Ben Huisman (Unie van Bosgroepen) en Hanneke Hietink (Part-Ner) een presentatie hielden over de manier waarop die organisaties de kleinere beheerders ondersteunen.

()

Lees meer...

Oproep aan provincie Gelderland: blijf bij afspraken

Gelders Particulier Grondbezit, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Leisurelands roepen de provincie Gelderland op werk te maken van het beleid dat de afgelopen jaren in gezamenlijkheid is opgesteld en geen nieuwe avonturen aan te gaan, zoals de poging om de Veluwe als geheel bij UNESCO als werelderfgoed te laten registreren.

()

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Winterswijk

Op 11 februari 2015 was het GPG te gast bij het Vriezenhuis voor een ledenbijeenkomst te Winterswijk. De bijeenkomst was bedoeld om leden te informeren over actuele ontwikkelingen in de gemeente.

()

Lees meer...

Gedeputeerde Annemieke Traag plant boom bij Huize Den Dam

Wie wil niet ongestoord kunnen genieten van het prachtige parkbos bij Huize Den Dam in Eefde? Den Dam is immers mooi en rustig gelegen aan de Damlaan, tussen landgoed De Voorst en het Twenthekanaal, en vormt al eeuwen een ware oase ten noorden van Zutphen.

Tot voor kort stond er echter veel gevaarlijk, oud hout en waren de gracht en vijvers dichtgegroeid. Het verval vormde niet alleen een risico voor wandelaars, maar bedreigde ook het voortbestaan van het landgoed zelf.

()

Lees meer...

Eerste Gelderse certificaten particulier natuurbeheer

Op donderdag 15 mei heeft de Gelderse gedeputeerde Van Dijk (Natuur en Landschap) de eerste zes Gelderse certificaten particulier natuurbeheer uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kroondomein Het Loo.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Verkiezingsdebat toekomst landelijk gebied

7 maart 2017, 16:00 | Den Haag

Wat zijn de grootste uitdagingen voor het landelijk gebied? Welke prioriteiten moet het volgende kabinet stellen voor een vitaal platteland? Welke (financiële) middelen en ontwikkelingsruimte zijn hier voor nodig? Over deze en andere vragen kruisen kandidaten van tenminste negen politieke partijen met ons en met elkaar de degens.

Bijeenkomst 'Boomveiligheid in bos en natuur'

10 maart 2017, 13:00 – 16:00 | Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, De Bilt

Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles over boomveiligheid in bos en natuur. De VBNE heeft een praktijkadvies uitgebracht, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? U kunt Anja Koning (Loo Plan) al uw vragen stellen. En boswachter Joris Hellevoort zal ter plekke laten zien hoe hij met boomveiligheid omgaat op Landgoed Oostbroek. Uw vragen en ervaringen worden gebruikt voor het herzien van het praktijkadvies. Bekijk het volledige programma hier (PDF), aanmelden gaat via de VBNE. 

Lees meer...

Bijeenkomst 'Openbaarheid van wegen'

22 maart 2017, 19:00 – 21:00 | Hof te Dieren, Kerkallee 2, Ellecom

Soms is het voor een bos- of natuurterreineigenaar gewenst om wegen die door het terrein lopen uit de openbaarheid te halen, maar wil een gemeente een particuliere weg juist openbaar maken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles wat u wilt weten rond de openbaarheid van wegen van expert Dinie Scherpenzeel. Daarna kunt u vragen aan haar stellen en  ervaringen uitwisselen. De VBNE stelt n.a.v. de bijeenkomst een A4 op met tips over dit onderwerp. Bekijk het programma hier, aanmelden kan via de VBNE

Lees meer...

Themabijeenkomst Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer

24 maart 2017, 12:00 – 17:00 | Smithuyserbos

Tweede bijeenkomst van het Lerend Netwerk, nu over Kennis & Samenwerking. Gastheer Reinier Bouvy wil graag met het Lerend Netwerk bespreken hoe de continuïteit van het landgoed Smithuyserbos gewaarborgd kan worden. Paul de Dooij van De Natuurmakelaar zoomt in op de mogelijkheden voor kleine landgoederen (zowel qua interne bedrijfsvoering als samenwerking met andere partijen). 

Lees meer...

Forum for the future of Agriculture

28 maart 2017 | Brussel

Het jaarlijkse, toonaangevende Forum for the Future of Agriculture (FFA) keert terug naar Square (Brussels Meeting Centre) op dinsdag 28 maart 2017, voor weer een stimulerend debat over de toekomst van de Europese en mondiale landbouw. FPG-leden kunnen zich nu gratis online inschrijven. Zie ook dit artikel.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!