Abonnement op De Landeigenaar

Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar. Bent u nog geen lid? Hier meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap, of om u direct aan te melden als lid.

U kunt ook een los abonnement op De Landeigenaar nemen of cadeau geven.
U ontvangt jaarlijks alle 4 nummers van dit vakblad voor slechts € 47,80 (2022). Studenten betalen een sterk gereduceerde abonnementsprijs: € 26,50 (2022).

De abonnementsprijs van een digitaal abonnement op De Landeigenaar ligt maar liefst bijna 20% lager dan voor het gedrukte blad: € 38,25 of € 20,90 voor studenten (2022).

Het abonnement wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 

Neem nu een abonnement en blijf voortaan op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van NSW, pacht, nieuwe landgoederen, EHS, nieuwe stelsel natuur & landschap, enz.!