Besturen en commissies

Slechts een beperkt aantal medewerkers is betaald in dienst bij de Federatie. Een groot deel van de werkzaamheden wordt gedaan door bestuurs-, commissie- en werkgroepleden die zich vrijwillig inzetten. De Federatie is hen zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij belangeloos doen voor de leden en organisatie van de FPG. 

Landelijk voorzitter R.C. (Roel) Robbertsen is bereikbaar via e-mail: dehoogehof[AT]gmail.com

Actief kader

De FPG kent een groot actief kader. Er zijn in totaal meer dan honderd vrijwilligers actief binnen of namens de FPG, in meer dan 20 verschillende commissies, (ad hoc) werkgroepen en netwerken. U kunt hen bereiken via fpg@grondbezit.nl. Wij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt.

Ook in de Provinciale Verenigingen zijn vele vrijwilligers actief.  Voor contact met de besturen en vrijwilligers van de Provinciale Verenigingen kijkt u hier.