Bestuur GPG

GPG bestuursleden v.l.n.r. H. Olthuis, G.J. Bloemendal, A. Kruijssen, S. Wurfbain, E. de Bruin, G. van Heemstra, A. Peterse

Dagelijks bestuur

Drs. A.C.D. (Sander) Fockema Wurfbain - voorzitter
tel. 026-3646081 
e-mail: sander@wurfbain.org

G.J. (Gijs) baron van Heemstra - secretaris, vice-voorzitter
tel. 06-8142 9029
e-mail: gijsvanheemstra@icloud.com

E. (Emiel) de Bruin - penningmeester
tel. 06-2633 2222
e-mail: emiel@landgoeddeprinsenkamp.nl

Algemeen bestuur

Drs. ing. G.J.W. (Gert-Jan) Bloemendal
tel. 06-2950 6484
e-mail: gjwbloemendal@gmail.com

Drs. A. (Agave) Kruijssen
e-mail: agavekru@outlook.com

Drs. H.P. Olthuis
tel. 06 4316 7851
e-mail: h.olthuis@inter.nl.net

Dr. A.J.G.M. (Arnold) Peterse
tel. 06 5465 6097
e-mail: arnine@gmail.com

Portefeuilleverdeling Bestuur GPG

Sander Wurfbain (voorzitter)
portefeuilles:
- Algemene zaken
- Voortgang GNN/GO
onderhoudt contacten met:
- FPG
- Provincie Gelderland
- Natuurmonumenten Gelderland
- Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
heeft zitting in:
- Federatieraad

Gijs van Heemstra (vicevoorzitter en secretaris)
portefeuilles:
- Certificering
- Verdienmodellen 
onderhoudt contacten met:
- FPG
heeft zitting in:
- Federatieraad

Emiel de Bruin (penningmeester)
portefeuilles:
- Gemeentelijke contactpersoon Nijkerk
- Penningen GPG
- HRM Stafkantoor
- BOA
- Projecten
onderhoudt contacten met:
- Regiocommissie Food Valley
heeft zitting in:
- Penningmeestersoverleg

Gert-Jan Bloemendal
portefeuilles:
- Faunabeleid
- Ruimtelijke ordening
onderhoudt contacten met:
- Agrarisch collectief Veluwe
- Staatsbosbeheer
- Provincie Gelderland
- Regiocommissie Food Valley

Agave Kruijssen
portefeuille: 
- Communicatie (nieuwsbrief)
- Ledenwerving
- Gemeentelijke contactpersonen
onderhoudt contacten met:
- Gelderse Natuur en Milieufederatie

Henk Olthuis
portefeuille:
- Regio Rivierenland
- Bos
onderhoudt contacten met:
- Waterschap Rivierenland
- Agrarisch collectief Rivierenland
- Vitens
heeft zitting in:
- FPG werkgroep NSW

Arnold Peterse
portefeuille:
- Regio Achterhoek en Liemers
onderhoudt contacten met:
- Cluster Achterhoek
- Cluster Winterswijk
- LTO
- Agrarisch collectief VALA
heeft zitting in:
- Waterschap Rijn en IJssel
- Gebiedscommissie Liemers