Bestuur GPG

GPG bestuursleden 2020 v.l.n.r. H. Olthuis, G.J. Bloemendal, A. Kruijssen, S. Wurfbain, E. de Bruin, G. van Heemstra, A. Peterse

Dagelijks bestuur

Drs. A.C.D. (Sander) Fockema Wurfbain - voorzitter
tel. 026-3646081 
e-mail: sander@wurfbain.org

G.J. (Gijs) baron van Heemstra - secretaris, vice-voorzitter
tel. 06-8142 9029
e-mail: gijsvanheemstra@icloud.com

E. (Emiel) de Bruin - penningmeester
tel. 06-2633 2222
e-mail: emiel@landgoeddeprinsenkamp.nl

Algemeen bestuur

Drs. ing. G.J.W. (Gert-Jan) Bloemendal
tel. 06-2950 6484
e-mail: gjwbloemendal@gmail.com

Drs. A. (Agave) Kruijssen
e-mail: agavekru@outlook.com

Dr. A.J.G.M. (Arnold) Peterse
tel. 06 5465 6097
e-mail: arnine@gmail.com

Mej. L.E. (Louise) Schlimmer
e-mail: louiseschlimmer@gmail.com

Mr. Dr. A.L. (Aart) Jonkers
e-mail: jonkers@gmail.com

Portefeuilleverdeling Bestuur GPG

Sander Wurfbain (voorzitter)
portefeuilles:
- Algemene zaken
- Voortgang GNN/GO
onderhoudt contacten met:
- FPG
- Provincie Gelderland
- Natuurmonumenten Gelderland
- Staatsbosbeheer
- Geldersch Landschap en Kasteelen
- Part-Ner/ certificering / SNL
- Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Gijs van Heemstra (vicevoorzitter en secretaris)
portefeuilles:
- Projecten
- Verdienmodellen 
onderhoudt contacten met:
- FPG
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Emiel de Bruin (penningmeester)
portefeuilles:
- Penningen GPG
- HRM Stafkantoor
- Projecten
heeft zitting in:
- Penningmeesteroverleg FPG

Gert-Jan Bloemendal
portefeuilles:
- Faunabeleid
- Ruimtelijke ordening
- Nieuwe landgoederen
onderhoudt contacten met:
- Agrarisch collectief Veluwe
- Provincie Gelderland
- Regiocommissie Food Valley

Agave Kruijssen
portefeuille: 
- Communicatie (nieuwsbrief)
- Ledenwerving
- Gemeentelijke contactpersonen
- Luchtvaart
onderhoudt contacten met:
- Gelderse Natuur en Milieufederatie
- Waterschap Vallei en Veluwe

Arnold Peterse
portefeuille:
- Regio Achterhoek en Liemers
onderhoudt contacten met:
- Cluster Achterhoek
- Cluster Winterswijk
- Agrarisch collectief VALA
- Waterschap Rijn en IJssel
- Gebiedscommissie Liemers

Louise Schlimmer
portefeuille:
- Regio Rivierenland
- Regio Veluwe
- Bos
- Recreatiezonering / Boa
onderhoudt contact met:
- Bosgroepen
- Waterschap rivierenland
- Agrarisch collectief Rivierenland

Aart Jonkers
portefeuille:
- Regio Achterhoek/Liemers
- Cultureel Erfgoed
onderhoudt contact met:
- Cluster Achterhoek/Winterswijk
- Agrarisch collectief VALA
- Waterschap R&IJ