Bestuur LPG

  • Jurjen de Boer (voorzitter)
  • Vacature (secretaris)
  • René Luyten (penningmeester)
  • Johannes d'Ansembourg
  • Thibaud de Guerre
  • Charles baron de Loë
  • Marc Niessen
  • Frédérique Verheij-Péters
  • Joost de Weichs de Wenne