Bestuur UPG


Drs. A. (Arthur) Kaspers
- voorzitter
e-mail: arthurkaspers@icloud.com
portefeuille: Algemene zaken

Mw. A. Van den Arend-Schmidt-Minnema - penningmeester
e-mail: anneke_minnema@hotmail.com
portefeuille: Financiƫn en Landgoederen

Mw. G. Beelaerts-van Blokland
algemeen bestuurslid

Dhr. H.J.E. (Hendrik-Jan) van Beuningen
e-mail: hjvanbeuningen@gmail.com
portefeuille: Flora & Faunabeheer

Dhr. O.M. (Otto) van Boetzelaer
e-mail: contact@aafab.nl
portefeuille: Nationaal Park UH 

Mw. H. (Hanneke) Hietink
e-mail: hanneke@hetlangebroek.nl
portefeuille: Natuur en Recreatie

Mw. ir. H.M. (Gonda) Laporte
e-mail: het.blauwe.huis@planet.nl
portefeuille: Water en Landbouw