Bestuur ZPG

Mr. J.M.E. Seijdlitz (voorzitter)
mevrouw A. Lantsheer (secretaris / penningmeester)
J.J.C. van Dijk van 't Velde
J.J. Stols
Ing. A.A. van Nieuwenhuyzen
H.J.M. Breviers
T. van der Torren
M. Thomaes (formeel te benoemen in ALV 2017)