FPG-model zelfstandig verder als Part-Ner

Het certificeringsmodel Particulier Natuurbeheer dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door het Brabants Particulier Grondbezit, is landelijk succesvol uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit (‘FPG-model’). Nu het model volwassen is geworden, is het tijd om ‘uit te vliegen’. Voor de verzelfstandiging is een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht: Stichting Part-Ner, Certificering Particulier Natuurbeheer.

Particulieren die subsidie willen aanvragen voor hun natuurbeheer, worden door de overheid verplicht om zich te laten certificeren. Steeds vaker gebruiken zij het FPG-model om een eigen Certificaat Natuurbeheer te kunnen krijgen, uitgereikt door de Stichting Certificering SNL die dit doet namens de provincies. Voortaan kunnen zij terecht bij Part-Ner. Met de lancering van deze naam, is ook een eigen website online gegaan: www.part-ner.nl. Daar kunt u alle informatie over certificering vinden. 

Bewijs van geborgde kennis en kunde
Er zijn inmiddels (april 2015) ruim 80 particuliere natuurbeheerders met dit eigen certificaat en nog eens zoveel zijn bezig met een aanvraag. Deze groep natuurbeheerders is zeer gevarieerd en gemotiveerd. Er zijn certificaathouders met veel grond (zoals Landgoed Heerlijkheid De Eese, Kroondomein Het Loo en Stichting IJssellandschap) en agrariërs (zoals Kijkboerderij ‘t Hoogeveld en de natuurcoöperatie Krimpenerwaard), maar ook veel kleinere eigenaren (de kleinste op dit moment heeft 2,5 ha). Ieder voor zich prefereert een eigen certificaat als bewijs van zijn geborgde kennis en kunde op het gebied van particulier natuurbeheer.

Vorming natuurcollectieven per provincie
Part-Ner is, in samenwerking met de Provinciale Verenigingen van de FPG en andere betrokken partijen, begonnen om per provincie een natuurcollectief te vormen, waarbij kleinere eigenaren zich kunnen aansluiten. Dit vooruitlopend op de ontwikkeling naar een verplichte collectieve aanvraag voor kleine beheerders. Eigenaren die zelf verantwoordelijk willen zijn en blijven voor hun beheer, kunnen een eigen certificaat natuurbeheer aanvragen via Part-Ner. En zij kunnen zich aansluiten bij de lumpsumaanvraag voor een beheer-vergoeding SNL van het natuurcollectief in hun provincie.