Contact met het UPG

Utrechts Particulier Grondbezit

Vanaf 19 december 2019 is ons adres:

HNK Ede
Horapark (gebruiken voor navigatie)
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon: 0318 - 578 556

E-mail: upg@grondbezit.nl


U kunt ons ook volgen op Twitter!

Kantoor FPG/GPG/UPG

Colofon

Deze site is in 2013 ontworpen en gemaakt door Just Schimmelpenninck websites.

Meeste foto's FPG-site en sites provinciale verenigingen: Cuno Eijkelenkamp, Apeldoorn.

Voor vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de FPG, telefoon 0318-578 550, e-mail fpg@grondbezit.nl.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

De FPG spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de FPG als portal fungeert volledig en juist is. De FPG kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. De FPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De FPG-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de FPG liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de FPG. De FPG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De FPG geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, kunt u mailen naar: fpg@grondbezit.nl.