Contactgegevens ZPG

Foto: Jeroen Verschoore
Foto: Jeroen Verschoore

Zeeuws Particulier Grondbezit

p/a Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder
Meestoofweg 6, 4475 AR Wilhelminadorp

Regiocoördinator

Ing. René de Bont
Tel. 06-2358 6485
e-mail: zpg@grondbezit.nl

Colofon

Deze site is ontworpen en gemaakt door Just Schimmelpenninck Websites.

Meeste foto's FPG-site en sites provinciale verenigingen: Cuno Eijkelenkamp, Apeldoorn.

Foto's ZPG-site: Jeroen Verschoore.

Voor vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de webredacteur Judith van Broekhoven-Feitsma, e-mail: judith@grondbezit.nl of telefoon 0318-578 563.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

De FPG spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de FPG als portal fungeert volledig en juist is. De FPG kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. De FPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De FPG-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de FPG liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de FPG. De FPG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De FPG geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, kunt u mailen naar: fpg@grondbezit.nl.