FPG diensten

De FPG geeft haar leden voorlichting en advies en biedt regelmatig workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan over verschillende aandachtsgebieden waar grondeigenaren mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de NSW, nieuwe landgoederen, nieuw stelsel natuur en beheer, Natura 2000 en EHS, bedrijfsopvolging, biomassa. De FPG biedt dit haar leden gratis of tegen een geringe vergoeding.

Overweegt u lid te worden of wilt u meer weten over het lidmaatschap, kijk dan hier.