alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Erfpacht

Slepende discussie over erfpacht in stedelijk gebied schadelijk

Er is een slepende discussie gaande over erfpacht in stedelijk gebied. Volgens erfverpachters doet deze discussie ook in het landelijk gebied ‘het imago’ van erfpacht geen goed. Dat is problematisch, want erfpacht is voor grondeigenaren als beleggings-, financierings- en beheerinstrument erg belangrijk.

Bancaire richtlijn

In een recente bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bleek dat naar de mening van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nog steeds een substantieel deel van de erfpachtcontracten niet financierbaar zou zijn. Met andere woorden: deze contracten voldoen niet aan de bancaire richtlijn.

Of dat ook betekent dat de banken deze erfpachtcontracten daadwerkelijk niet financieren, is de vraag. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft voor de aangesloten notarissen de bancaire richtlijn van de NVB vertaald naar een eigen (model)set van erfpachtvoorwaarden.

De toekomst van erfpacht

De minister van BZK heeft aangegeven eraan te hechten dat het vertrouwen in particuliere erfpacht herstelt en daarmee ook dat deel van de woningmarkt weer ‘courant en verhandelbaar’ wordt. De groene erfverpachters benadrukten het belang van contracten voor bepaalde duur: immer zal er een moment moeten zijn voor een eigendomsbeslissing door de erfverpachter.

Uitleg juridische bepalingen en vervolgbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst legde mr. W. Snijders , oud regeringscommissaris voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), de bepalingen in het BW over ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘onvoorziene omstandigheden’ uit. Beide wegen sluiten elkaar niet uit. Erfverpachter en erfpachter dienen rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.

Bij aanpassing van niet-financierbare contracten is vanwege de Grondwet en het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) wel een zekere mate van compensatie van schade aan de orde. Omdat de wetgever heeft beoogd dat erfpachtcontracten overdraagbaar zijn is de erfverpachter gehouden om mee te werken aan een oplossing om een erfpachtcontract financierbaar te krijgen.

Volgens de heer Snijders geeft de huidige regeling erfpachters voldoende handvatten voor het voeren van een proces om tot jurisprudentie te komen. Of de georganiseerde erfpachters dat gaan doen, is de vraag. De door BZK georganiseerde bijeenkomst krijgt in het najaar een vervolg.