alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier Erfpacht

Het erfpachtrecht is een zakelijk recht, dat geldt voor de duur waarvoor het recht is verleend. Het recht is in beginsel vrij overdraagbaar en er kan hypotheek op gevestigd worden. Erfverpachter en erfpachter kunnen vrij het rendement dat kan worden behaald overeenkomen. De overeenkomst eindigt na afloop van de afgesproken termijn. Erfpacht is voornamelijk regelend recht in tegenstelling tot pacht.


Zowel grond als gebouwen kunnen in erfpacht worden uitgegeven.


Erfpacht wordt gebruikt als beleggingsinstrument met erfpachtfinanciering als bijzondere vorm daarvan en als beheerinstrument (zogenaamde groene erfpacht).

Lees meer in Achtergronden...

Nieuws FPG Dossier Erfpacht

Slepende discussie over erfpacht in stedelijk gebied schadelijk

Volgens erfverpachters doet deze discussie ook in het landelijk gebied ‘het imago’ van erfpacht geen goed. Dat is problematisch, want erfpacht is voor grondeigenaren als beleggings-, financierings- en beheerinstrument erg belangrijk. 

()

Lees meer...

FPG bij overleg ministerie over erfpachtproblematiek

De FPG neemt deel aan overleg tussen het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst en betrokken partners over financieringsproblemen bij erfpacht.

()

Lees meer...

Waardebepaling Staatsbosbeheerwoningen

De  FPG en Natuurmonumenten hebben een reactie geschreven op het ‘Advies waardebepaling bloot eigendom Staatsbosbeheerwoningen’. In de reactie gaan FPG en NM eerst uitvoerig in op ‘Bijzonder kopersbelang’ en vervolgens op ‘Kanttekeningen bij casuspositie ten opzichte van reguliere groene erfpacht’.

Lees hier de hele reactie (PDF)

()

Ervaringen met erfpacht

Minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  heeft de Tweede Kamer een rapport toegezonden over ervaringen met erfpacht.  Het betreft een inventarisatie van de ervaringen bij gemeenten die bestaande erfpachters de mogelijkheid bieden om de volledige eigendom te verwerven, alsmede bij gemeenten die bij gronduitgifte de keuze bieden tussen erfpacht en eigendom van grond. In zijn brief (PDF) geeft de minister een samenvatting. Lees hier de hele rapportage (PDF).

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Publicaties Erfpacht

Voor leden zijn modelcontracten beschikbaar in Publicaties.

Discussieer mee

Met andere leden van de FPG kunt u in discussie gaan over erfpacht. Stel uw vragen of geef uw mening.