alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Aandachtspunten Gecombineerde Opgave 2016

Het is tijd voor het jaarlijkse administratieve zwaartepunt voor agrariërs, de Gecombineerde Opgave (GC). U kunt hem indienen vanaf 1 april tot en met uiterlijk 15 mei. Voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met landbouw als nevenactiviteit zijn de regels aangescherpt. Het is ook het eerste jaar dat de AMvB grondgebondenheid van kracht is, met mogelijke consequenties voor de grondmarkt. De GC kan vanaf dit jaar alleen nog digitaal worden ingediend.

Nevenactiviteit kritischer
De voorwaarden voor uitbetaling van betalingsrechten aan bedrijven met landbouw als nevenactiviteit zijn aangescherpt vanwege Europese regelgeving. Deze bedrijven moeten vanaf dit jaar aantonen dat hun landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van hun totale economische activiteit. Uit een accountantsverklaring moet blijken dat:

  • Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer is dan 5% van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten, óf
  • het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten meer is dan 1/3 deel van het totale bedrag aan inkomsten.

Aftrap grondgebondenheid
Melkveehouders moeten voor het eerst aantonen dat ze voldoen aan de 'Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij' (AMvB grondgebondenheid). Door de actuele discussie over fosfaatrechten is deze wat naar de achtergrond geraakt, maar niet minder van belang. Bij het invullen van de GC zullen melkveehouders scherp krijgen of ze aan die AMvB voldoen. Het kan ertoe leiden dat een aantal melkveehouders nog vóór 15 mei aanstaande grond nodig heeft om de groei van de laatste jaren in balans te brengen.

Nationale Reserve
Dit jaar kunnen niet alleen starters en jonge landbouwers rechten krijgen uit de Nationale Reserve. Ook ondernemers met percelen die in 2015 voor het algemeen belang werden gebruikt, en nu weer als landbouwgrond, komen in aanmerking.

Uitbetaling betalingsrechten 2015
Het streven van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO) was om tegen 1 april van dit jaar zoveel mogelijk van de betalingsrechten 2015 toegekend te hebben. Voor een deel van de ondernemers is dat echter niet gelukt. Nu is het streven van RVO om uiterlijk 21 april de laatste aanvragen afgehandeld te hebben.

Meer informatie over de Gecombineerde Opgave vindt u hier.