alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Belangrijke informatie over de Gecombineerde opgave 2015

Update 28-04: inmiddels is bekend dat de deadline voor de indiening is uitgesteld tot 15 juni 2015

Uiterlijk 15 mei 2015 moet de Gecombineerde opgave ingediend worden. Met deze jaarlijkse opgave leveren agrarisch ondernemers gegevens aan voor de landbouwtelling, de mestwetgeving en een aantal subsidies (o.a. voor agrarisch natuurbeheer). Ook kunnen agrariërs hierin uitbetaling aanvragen van betalingsrechten voortkomend uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Dit jaar is het extra belangrijk dat u deze juist invult. Op basis van deze opgave wordt namelijk bepaald of u voor betalingsrechten in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag aan betalingsrechten. Wie komt er in aanmerking voor betalingsrechten, wat is de waarde ervan en wat zijn de voorwaarden? U leest het hier.

Verhuur grond door actieve landbouwers aan actieve landbouwers
Indien u (jaarlijks) uw grond verhuurt, doet u er verstandig aan om met uw huurder vooraf afspraken te maken over de betalingsrechten.

Lees meer... 

Betalingsrechten en de verpachter (niet zijnde actieve landbouwer)  
Wie wordt de eigenaar van de betalingsrechten, pachter of verpachter? Daarover leest u alles in de notities van mr. ing. S.A. Bruinsma en ing. D. Kooistra van Van Eysinga & Oostra c.s.

-       ‘Betalingsrechten en de verpachter ‘
-       ‘Bepalingen geliberaliseerde pachtovereenkomst betalingsrechten’

Huur van grond van een actieve landbouwer

Indien:
Beide partijen actief landbouwer zijn en
Beide partijen in het nieuwe systeem meegaan

Actie:
Opstellen private overeenkomst
Melding verhuur bij RVO

Gevolg:
Gehuurde grond telt bij eigenaar mee voor berekening overgangsregeling
Betalingsrecht wordt uitbetaald aan huurder als gehuurde rechten

Huur van grond van een niet-actieve landbouwer

Indien:
Verhuurder een niet-actieve landbouwer is (particulier, stichting of anderszins) 
of een actief-landbouwer die niet opteert voor GLB-betalingsrechten

Actie:
Niet nodig voor uitkering betalingsrechten
Wel eventuele extra afspraken tussen huurder en verhuurder

Gevolg:
Huurder krijgt betalingsrechten op naam als eigenaar inclusief eventuele overgangsregeling
Kan problemen geven bij einde huur


Van tijdelijk naar blijvend grasland
Indien in het pachtcontract niets is geregeld over het gebruikstype van de grond, kan de situatie zich voordoen dat in pacht uitgegeven akkerbouwgrond aan het einde van de pachtperiode retour komt als blijvend grasland met bijbehorende kapitaalvernietiging tot gevolg. Daarom is het belangrijk om ook daar afspraken over te maken.  

Lees meer…

Leidraad KvK en betalingsrechten
Om GLB-betalingsrechten te kunnen ontvangen, de vroegere bedrijfstoeslagen, is het hebben van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel als ondernemer tegenwoordig verplicht. Als u tot op heden niet bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nog recht heeft op een aanzienlijke hoeveelheid betalingsrechten dan staat u wellicht voor de keuze: inschrijven bij de KvK of niet?

Mevrouw ir. H.C.M. Brusse, eigenaar van Brusse expertisecentrum nieuwe landgoederen, schreef het verhelderende artikel ‘Leidraad KvK en betalingsrechten’. Dit artikel helpt u bij het maken van deze keuze en geeft u inzicht in de geldelijke consequenties.

Lees het artikel hier…

Introductie graasdierpremie
Agrarische ondernemers met vleesvee (vrouwelijke runderen) of schapen op natuurgronden kunnen vanaf 2015 aanspraak maken op een graasdierpremie van 160 euro per rund en 24 euro per schaap.

Lees meer…

Geraadpleegde bronnen (los van de drie genoemde artikelen van Brusse en van Bruinsma & Kooistra):

  • Bal, J (ZLTO) en Jong, de, A. (Van Oers Agro), Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij, Treeport café Zundert 22 januari 2015: http://www.treeport.eu/upload/files/treeportzundert22012015def.pdf
  • Van Oers Agro, Nieuwsbrief Gecombineerde Opgave 2015, 8 april 2015: http://www.vanoers-agro.nl/dynamic/media/14/documents/Presentaties/Gecombineerde_Opgave_2015.pdf
  • RVO, gecombineerde opgave 2015: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/gecombineerde-opgave
  • Vermaas, M., Dijksma is bereid tot verlengen termijn Gecombineerde Opgave, De Boerderij, 20 april 2015
  • Westeneng, A., Betalingsrechten voor boomkwekers en fruittelers, Alfa Accountants en Adviseurs, 5 januari 2015: http://www.alfa.nl/actueel/betalingsrechten-voor-boomkwekers-en-fruittelers