alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Brexit eist aandacht Europa op, voorlopig geen hervorming GLB

De Europese Unie heeft geen behoefte aan een spoedige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Brussel richt zich momenteel volledig op de gevolgen van een mogelijke Brexit. Dat werd duidelijk tijdens de Policy Group van de ELO, de Europese organisatie voor landeigenaren waarbij de FPG is aangesloten.

Naast de Brexit vraagt ook de actuele problematiek in de landbouwsector (lage marktprijzen) veel aandacht. De officiële evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt mogelijk overgelaten aan een volgende Europese Commissie.

Kritiek op EU-voorzitter Nederland
De informele Landbouwraad die Nederland eind mei organiseerde als EU-voorzitter kwam er niet goed vanaf bij de Policy Group en werd als mislukt bestempeld. Het teleurstellende resultaat werd geweten aan een gebrek aan timing en gevoel voor Europese verhoudingen. Staatsecretaris Van Dam concludeert dat we “nog maar aan het begin staan van de discussie over het GLB na 2020”.

GLB meer gericht op ‘land use’
De ELO Policy Group ondersteunt de ingezette verschuiving van het GLB: weg van het stimuleren van productie (kwantiteit) en toe naar het meer belonen van innovatie en duurzaamheid. Als die lijn wordt doorgetrokken, betekent dat een steeds sterkere koppeling van het landbouwbeleid met grond(gebruik). Dat past bij de visie van de FPG en ELO. Consequentie is wel dat het GLB-budget verdeeld moet over meer hectares: ook bos- en natuurgebieden zouden dan mee kunnen delen.

Ook conferentie Vogel- en Habitatrichtlijn afgelast
De ELO benadrukte de enorme impact van een Brexit. Als het zover komt moeten alle verdragen worden opgebroken en veel beleid moet formeel worden aangepast (binnen en buiten de EU). Het betekent daarnaast het afscheid van alle Britse EU-ambtenaren.

Mede door de Brusselse focus op een mogelijke  Brexit wordt ook de conferentie over de Vogel- en Habitatrichtlijn, die gepland stond op 28 juni in Nederland, afgelast. De voor die bijeenkomst opgestelde inbreng van ELO blijft wel actueel (hierover later meer).