alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

EU-Landbouwraad: definitie ‘active farmer’ minder strikt

De Europese Landbouwraad is over het algemeen positief over de vereenvoudigingen van het GLB zoals voorgesteld door Landbouwcommissaris Phil Hogan. Met name op het voorstel om lidstaten meer vrijheid te geven bij de interpretatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ werd positief gereageerd. 

In het verleden was veel kritiek op het toelaten van niet-landbouwers (bijv. vliegvelden) tot GLB-steun. De regels zijn nu echter zo streng dat ze moeilijk uitvoerbaar zijn.

Kritiek was er ook, vooral op het voorstel om de rekening van openstaande vorderingen op begunstigden voor 100 % bij de lidstaat te leggen. De voorkeur van de Raad gaat uit naar de zogenaamde 50/50- verrekening, waar 50 % voor rekening van de lidstaten komt en 50 % voor de Commissie.

Enkele lidstaten spraken verder hun zorgen uit dat de begrotingsmarges van het GLB voor andere doeleinden worden ingezet. De Europese Commissie beoogt om de vereenvoudigingen voor 1 januari 2018 aan te nemen. De Raad kwam op 10 oktober j.l. bij elkaar, staatssecretaris Van Dam stuurde onlangs het verslag aan de Tweede Kamer.

Er is ook gesproken over de toekomst van het GLB na 2020. De Commissie gaf aan dat ze naar verwachting voor de zomer van 2017 de eerste beleidsopties op tafel zullen leggen, om op basis daarvan het gesprek aan te gaan. Nederland heeft aangegeven dat het beter is om steun in de toekomst volledig van de productie te ontkoppelen, en te richten op het belonen van maatschappelijke prestaties.

Zie ook: