alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Landschapselementen betrekken bij GLB

De Tweede Kamer ziet graag dat landschapselementen in aanmerking komen voor de GLB-hectarevergoeding. Minister Schouten zei in debat met de Kamer toe om de mogelijkheden daarvoor te inventariseren. Ze wees daarbij wel op praktische problemen.

In Nederland vallen heggen, houtwallen en singel nu nog deels buiten de hectares die meetellen voor hectarevergoedingen. De EU biedt lidstaten de mogelijkheid om deze elementen daarin wel op te nemen. Ook de FPG pleit daarvoor.

Inventarisatie

De minister zal nu de Kamer in september informeren over de huidige mogelijkheden voor hectaresteun voor landschapselementen. Ook zal ze andere mogelijke vormen van steun hiervoor vanuit het GLB nagaan. Verder zal ze de Kamer informeren hoe ze het betrekt in de discussie over het nieuwe GLB. De minister wees daarbij wel op praktische bezwaren: het huidige nationale perceelsregistratiesysteem is er niet op ingericht.  

Oproep vanuit sector

Vorige week werd op initiatief van LandschappenNL een brief over het onderwerp aan de minister gestuurd. LandschappenNL betrok daarbij FPG, LTO en Boerennatuur en VNC. Ook Stichting Twickel verleende zijn steun hieraan. Het onderwerp kwam vervolgens aan bod op 12 juni tijdens het debat ter voorbereiding op de EU-Landbouwraad.