alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Nieuwe GLB-voorstellen gepresenteerd tijdens de ALV

Een dag nadat de Europese Commissie haar gedetailleerde voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid presenteerde, vormde dit ook de hoofdmoot van de ALV FPG op 2 juni 2018.

GLB-voorstellen

Thierry de l’Escaille, secretaris-generaal European Landowners Organization[Secretaris Generaal van de ELO, Thierry de l’Escaille lichtte de nieuwe Commissie-voorstellen toe en becommentarieerde deze. De eerdere reactie van FPG op de globale plannen (hier) sluit daar goed op aan, zo bleek. Specifieke aandachtspunten voor FPG en ELO zijn daarbij

  • convergentie (o.a. onterecht aftoppen van de bedrijfstoeslagen)
  • de bepalingen wie in aanmerking komen voor bedrijfstoeslagen (‘active farmer’)
  • de definiëring van de verschillende maatschappelijke diensten, waaronder ‘land management’

Impact na 2021

Voor later is van het grootste belang hoe lidstaat Nederland omgaat met de grotere beleidsvrijheid die het krijgt bij de besteding van de GLB-middelen. Die grotere nationale vrijheid ontstaat op twee terreinen. De lidstaat krijgt meer vrijheid bij de voorwaarden die het stelt bij hectarepremies. Daarnaast krijgt iedere lidstaat ruimere mogelijkheden om budget te verschuiven van pijler 1 (hectarepremie) naar pijler 2 (plattelandsbeleid en agrarisch natuurbeheer).

Samenvatting voorstellen

De presentatie van Thierry de l'Escaille kunt u hier downloaden.

Een goede samenvatting van de voorstellen vindt u ook in de berichtgeving van BoerderijVandaag. Binnen ELO worden de komende week de plannen verder besproken, met actieve bijdrage van FPG. Een overzicht van de kernpunten is onderaan dit artikel opgenomen.

 

Leisurelands

Gastheer van de dag, Erik Droogh nam de bezoekers van de ALV mee in de veranderingen die plaatsvinden in de recreatiesector en hoe Leisurelands daarop inspeelt.

De presentatie van Erik Droogh kunt u hier lezen.

ALV

Tijdens het huishoudelijk deel van de ALV ging Roel Robbertsen in op de actuele thema’s van belangenbehartiging. Verder werd de jaarrekening, met positief resultaat, goedgekeurd.

 

Kernpunten GLB-voorstellen

Bron: www.boerderij.nl