alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Staatssecretaris telt landschapselementen toch mee voor het GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft in een debat in de Tweede Kamer op 2 juli 2014 aangegeven dat landschapselementen op termijn toch kunnen meetellen als Ecologische Aandachtsgebied voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In haar eerdere toelichting op de nationale invulling van het GLB leek de staatssecretaris dit niet van plan, vanwege de hoge uitvoeringskosten. Dit leidde tot teleurgestelde reacties van diverse partijen. Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) kon zich hier niet in vinden en vroeg aandacht voor dit punt.

Dijksma wil het nu op termijn toch mogelijk maken om de elementen mee te laten tellen. Dat zou dan moeten gebeuren via het agrarisch natuurbeheer (tweede pijler van het GLB). Voor de pakketten in de tweede pijler worden de landschapselementen al in kaart gebracht. Die gegevens kunnen dan ook mee worden genomen bij de invulling van de Ecologische Aandachtsgebieden.

De FPG is blij dat er een oplossing is gevonden. De meerwaarde voor natuur en landschap van deze elementen (houtwallen, poelen, heggen, et cetera) is immers bijzonder groot.