alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Voor helft Europeanen mag GLB meer kosten

Eurobarometer GLB

Eén op de twee Europeanen vindt dat de EU wel wat meer zou mogen uitgeven aan zijn Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), als de landbouw maar op een milieuvriendelijke wijze produceert. Dit blijkt uit de laatste Eurobarometer, waarin bijna 30.000 Europanen werden ondervraagd over het Europese landbouw- en plattelandsbeleid.

Uit de enquête blijkt ook dat steeds meer Europeanen (nu negen op de tien) gelooft dat de landbouw en het platteland belangrijk zijn voor de toekomst. De bekendheid van het GLB onder burgers is de afgelopen jaren verder toegenomen: 69 procent van de ondervraagden heeft er al van gehoord, wat 5 procent meer is dan in 2013. In Nederland ligt dat percentage nog wat hoger. 

Investeren voor werkgelegenheid op platteland
De meerderheid van de EU-burgers kan zich vinden in de huidige prioriteiten van het GLB, hoewel meer nadruk zou mogen liggen op het investeren in het platteland om voor economische groei en werkgelegenheid te zorgen. Ook geven de respondenten aan dat de positie van de boer in de voedselketen moet worden versterkt. Twee op de drie Europeanen vindt het GLB belangrijk voor de handelspositie van de Europese Unie ten opzichte van de rest van de wereld en de werking van de interne markt. 

Veel draagvlak voor vergroening
Ten slotte hecht de Europeaan veel belang aan bescherming van milieu en natuur. Bossen worden gezien als een belangrijke habitat voor fauna en flora, een hotspot voor de biodiversiteit en een belangrijk instrument in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Een grote meerderheid van de Nederlanders én Europeanen (ca. 90%) is voor de vergroeningsmaatregelen binnen het GLB. 

Nederlanders kritischer over GLB-steun
Onder Nederlanders is het draagvlak voor het GLB overigens een stuk kleiner dan in de rest van Europa: in ons land pleit niet de helft maar slechts 23% voor een verhoging van het budget. 36% vindt het huidige steunniveau goed en 34% ziet het liefst een afname van de subsidie aan boeren. Verder is opvallend aan de 1.044 Nederlandse respondenten dat zij meer dan gemiddeld waarde hechten aan dierenwelzijn en voedselveiligheid. En Nederlanders blijken toch weer braaf ten opzichte van het buitenland: 82% van de respondenten vindt het zeer terecht dat boeren worden gekort als zij zich niet aan de regels houden. In Italië is dat bijvoorbeeld maar 44%.

Bronnen: