alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) gaat terug tot 1957. Het doel was boeren een redelijk inkomen te bieden. Consumenten moesten verzekerd zijn van voldoende en kwalitatief goed voedsel. Het GLB bestaat uit twee pijlers. Onder pijler 1 vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt Plattelandsontwikkeling, vormgegeven in het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP).

Na jaren van onderhandelen zijn de lidstaten en het Europees Parlement het in maart 2013 eens geworden over hervorming van het GLB. De landbouw moet milieuvriendelijker worden, inkomenssteun wordt anders georganiseerd, er wordt meer gekeken naar werkgelegenheid en de laatste productieplafonds worden losgelaten. De belangen zijn groot; tussen 2014-2020 geeft de EU 373 miljard euro aan landbouw, en nog enkele miljarden voor innovatie. Nederland zal ongeveer 6 miljard per jaar aan subsidies ontvangen. Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven door het nieuwe beleid meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Zo moeten de bedrijven hun goede concurrentiepositie houden. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2014 in en loopt tot 2020. Niet alles wijzigt in één keer. 2014 wordt een overgangsjaar waarin vooral het budget wijzigt.

Disclaimer: de informatie in dit dossier is nog niet definitief, omdat er op nationaal niveau nog belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Zie voor meer informatie het kopje ‘Beslispunten Nederlands landbouwbeleid’ onder Achtergronden.

Visie/standpunt FPG

De visie van de FPG op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is samengevat in de brochure Van boer naar landmanager (PDF).

Nieuws FPG Dossier GLB

Landschapselementen betrekken bij GLB

De Tweede Kamer ziet graag dat landschapselementen in aanmerking komen voor de GLB-hectarevergoeding. Minister Schouten zei in debat met de Kamer toe om de mogelijkheden daarvoor te inventariseren. Ze wees daarbij wel op praktische problemen.

()

Lees meer...

Nieuwe GLB-voorstellen gepresenteerd tijdens de ALV

Een dag nadat de Europese Commissie haar gedetailleerde voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid presenteerde, vormde dit ook de hoofdmoot van de ALV FPG op 2 juni 2018.

()

Lees meer...

Europese Commissie: meer voor minder bij GLB

De kogel is door de kerk, maatschappelijke diensten vormen de kern van het nieuwe GLB, daarvoor is echter minder geld beschikbaar. Ook moet er volgens de Commissie "meer evenwicht komen in de directe betalingen." De Commissie stelt daarbij in haar begroting voor om gebruik te maken van capping op het individuele bedrijf of degressieve betalingen die afhangen van de bedrijfsgrootte. Niveaus van hectarepremies tussen lidstaten en tussen bedrijven met verschillende omvang worden hiermee langzaam gestroomlijnd. FPG staat hier kritisch tegenover. De komende dagen worden mogelijk meer details bekend over de begrotingsvoorstellen en de financiële gevolgen. Eind mei 2018 komt de Commissie met indicatoren om GLB doelstellingen te meten, FPG is hier actief bij betrokken.

()

Lees meer...

EU-begroting en GLB-hervorming houden elkaar in houdgreep

De meningen over de volgende meerjarenbegroting van de Europese Unie liepen flink uiteen tijdens de Europese top van regeringsleiders 23 februari. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2021 ingaat, is sterk afhankelijk van deze begroting. Bevestigd werd wel dat bij die GLB-hervorming de Europese Commissie meer aan evolutie dan aan revolutie denkt. Toch bereiden FPG en ELO zich voor op mogelijk venijn in de details. 

()

Lees meer...

FPG organiseert ledenbijeenkomsten over GLB

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 27 juni bij Novifarm in Numansdorp (Zuid-Holland). Novifarm is onlangs uitgeroepen tot Agrarisch ondernemer van het Jaar 2017. De tweede bijeenkomst is op vrijdagmiddag 14 juli in Lelystad, bij het Praktijkonderzoek AGV (Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente) van de WUR.

()

Lees meer...

EU-Landbouwraad: definitie ‘active farmer’ minder strikt

De Europese Landbouwraad is over het algemeen positief over de vereenvoudigingen van het GLB zoals voorgesteld door Landbouwcommissaris Phil Hogan. Met name op het voorstel om lidstaten meer vrijheid te geven bij de interpretatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ werd positief gereageerd.

()

Lees meer...

Crisismaatregelen beheersen Landbouwraad, vergroening naar achtergrond

Nederland krijgt 23 miljoen euro uit een nieuw Europees steunpakket voor de veehouderij, zo maakte Eurocommissaris Phil Hogan maandag bekend. Later dit jaar komt hij met concrete voorstellen om de vergroeningseisen uit het GLB te vereenvoudigen.

()

Lees meer...

Voor helft Europeanen mag GLB meer kosten

Eén op de twee Europeanen vindt dat de EU wel wat meer zou mogen uitgeven aan zijn Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), als de landbouw maar op een milieuvriendelijke manier gebeurt.

()

Lees meer...

Brexit eist aandacht Europa op, voorlopig geen hervorming GLB

De Europese Unie heeft geen behoefte aan een spoedige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Brussel richt zich momenteel volledig op de gevolgen van een mogelijke Brexit. Ook de conferentie over de Vogel- en Habitatrichtlijn, die gepland stond op 28 juni in Nederland, wordt afgelast.

()

Lees meer...

Aandachtspunten Gecombineerde Opgave 2016

Het is tijd voor het jaarlijkse administratieve zwaartepunt voor agrariërs, de Gecombineerde Opgave. U kunt hem digitaal indienen vanaf 1 april tot en met uiterlijk 15 mei. Onder meer de eisen voor bedrijven met landbouw als nevenactiviteit zijn aangescherpt. 

()

Lees meer...

FFA 2016: zoektocht naar nieuwe duurzaamheid

"We need to reinvent agriculture and Europe has a central role in it". Met die woorden besloot voormalig Eurocommissaris Janez Potočnik het jaarlijkse Forum for Agriculture 2016 in Brussel. Centraal stond deze editie vooral de zoektocht naar een duurzame toekomst van de landbouw. 

()

Lees meer...

Nederland dient verbetervoorstellen GLB in

Staatssecretaris Van Dam stuurt Brussel negen verbetervoorstellen op voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hij onderstreept daarnaast de noodzaak van een meer fundamentele review van de vergroeningsmaatregelen.

()

Lees meer...

Belangrijke informatie over de Gecombineerde opgave 2015

Het invullen hiervan (uiterlijk 15 mei 2015) vergt dit jaar extra aandacht in verband met het nieuwe GLB. Lees hier alle informatie over de belangrijkste aandachtspunten!

()

Lees meer...

Notitie betalingsrechten en pacht

Per 2015 is een nieuw stelsel voor inkomenssteun aan de agrariër ingevoerd. Deze verandering geeft vraagstukken voor de praktijk, zoals: waar dienen agrarische ondernemers op te letten als zij grond aan elkaar verpachten? En hoe zijn onnodige geschillen te voorkomen? Download hier een notitie over dit onderwerp van mr. ing. S.A. Bruinsma, beëdigd rentmeester NVR bij rentmeesterskantoor Van Eysinga & Oostra c.s.

()

Internetconsultatie vereenvoudiging GLB gestart

Iedereen die te maken heeft met de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan via internet suggesties indienen om het stelsel eenvoudiger te maken.

()

Lees meer...

Enthousiaste reacties op Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw

Een beknopt verslag van deze bijeenkomst, die plaatsvond op vrijdag 26 september in Zeewolde. U vindt hier ook enkele foto's en de PowerPoint-sheets die de sprekers hebben gebruikt. 

()

Lees meer...

Staatssecretaris telt landschapselementen toch mee voor het GLB

Dijksma heeft aangegeven dat landschapselementen op termijn toch kunnen meetellen als Ecologische Aandachtsgebied voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Goed nieuws!

()

Lees meer...

GLB-betalingen onvoldoende oplossing voor agrarische sector

De FPG reageert vandaag, 23 juni 14, in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Sharon Dijksma op haar invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

()

Lees meer...

Samenvatting vergroeningseisen GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft op het gebied van vergroening een aantal belangrijke keuzes gemaakt in de nationale invulling van het GLB. Maar wat is er nu precies besloten en wat betekent dat? Lees het hier. 

()

Lees meer...

FPG gematigd positief over invulling GLB

De FPG vindt het goed dat het kabinet zoekt naar een balans tussen economie en ecologie, maar heeft op een aantal concrete punten wel voorstellen ter verbetering.

()

Lees meer...

Dijksma: Geen verschuiving Europese gelden

Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) gaat geen Europees geld verschuiven van directe inkomenssteun voor boeren naar het budget voor plattelandsbeleid. Dat zei ze tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken. De FPG is er altijd tegen geweest om pijler-middelen over te hevelen naar pijler 2 en is dus blij dat de staatssecretaris afziet van deze mogelijkheid.

()

Europees landbouwgeld inzetten voor innovatie

Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' dat is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

()

Lees meer...

Europa start landbouwcampagne

De Europese Commissie (EC) heeft een campagne gelanceerd over het belang van de landbouw in ons dagelijks leven. De stedelijke mens raakt steeds verder verwijderd van het plattelandsleven en het boerenbedrijf, blijkt uit onderzoek. Om deze verwijdering tegen te gaan, lanceert de EC campagne 'Taking care of our roots'. 

()

Lees meer...

Europese bodemrichtlijn lijkt van tafel

In Brussel lag al acht jaar een voorstel om tot Europese richtlijnen te komen voor bodemgebruik. Maar het voorstel lijkt van tafel.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Discussieer mee

Met andere leden van de FPG kunt u in discussie gaan over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Stel uw vragen of geef uw mening.