alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Consultatie Wet Natuurbescherming gestart

Op 3 februari is het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie gestart over de nieuwe Wet Natuurbescherming en de bijbehorende ministeriële regeling. Het ministerie heeft verder bekend gemaakt dat de wet naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treedt, in plaats van 1 juli 2016. 

Staatssecretaris Van Dam heeft een aantal organisaties, waaronder de FPG, per brief verzocht om commentaar. Andere belanghebbenden kunnen via internet reageren: op zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpregeling Natuurbescherming.

De meeste regels zijn in de wet zelf opgenomen, maar voor enkele onderwerpen speelt de uitvoeringsregelgeving nadrukkelijk een rol. Het gaat dan onder meer om nadere regels over de Programmatische Aanpak Stikstof, de jacht en het gebruik van het geweer en andere middelen om dieren te vangen en te doden. De consultatieronde duurt vier weken, en eindigt op 3 maart 2016.