alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

FPG vraagt Eerste Kamer goed te kijken naar wet Natuurbescherming

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft deze week een brief verstuurd aan de leden van de Eerste Kamer, waarin wordt benadrukt dat de voorgestelde wet Natuurbescherming een uitgebreide behandeling verdient. Het wetsvoorstel heeft namelijk grote gevolgen voor het eigendomsrecht: de overheid krijgt verreikende bevoegdheden om in te grijpen in het gevoerde beheer.

Volgens de FPG gaat de overheid met de nieuwe wet teveel op de stoel van de beheerder zitten. En dat terwijl particuliere eigenaren en beheerders jaren-, of soms zelfs al eeuwenlang bewijzen verantwoord zorg te dragen voor de natuur en de biodiversiteit. Het wetsvoorstel staat daarmee ook opvallend ver af van de Rijksnatuurvisie, waarin de overheid juist uitgaat van meer vertrouwen in en ruimte voor particuliere eigenaren. 

De FPG maakt zich bovendien zorgen over de regeldruk als gevolg van de wet. “De staatssecretaris wil de uitvoeringsregelingen toetsen op administratieve lastendruk. Dat is op zich goed, maar zolang de wetstekst zelf hier niet op wordt gescreend zijn de mogelijkheden beperkt. De oorzaak voor de regeldruk ligt in de wet zelf.” Zo worden volgens teveel besluiten die op beheerniveau worden gemaakt, onderwerp gemaakt van overheidsbeslissingen (met alle procedures van dien). De voorgestelde wet Natuurbescherming staat zo een slagvaardig beheer in weg.

Download hier de brief van de FPG aan de leden van de Eerste Kamer.