alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving. Natuur is volgens de FPG onlosmakelijk verbonden met duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om beschermen maar ook om beleven, benutten en het creëren van draagvlak.

De visie straalt positiviteit uit en dat spreekt de FPG aan. Er komt meer vertrouwen in de beheerders en eigenaren van particuliere landgoederen, bossen, natuurterreinen en agrarische gronden. Dat gaat samen met een grotere verantwoordelijkheid voor deze particulieren.

Het is goed dat er meer ruimte komt voor ontwikkeling en ondernemerschap, waarbij er een evenwicht wordt gezocht tussen economie en ecologie. Volgens de FPG had deze balans nog nadrukkelijker mogen worden verwoord in de Natuurvisie die staatssecretaris Dijksma op 11 april presenteerde aan de Tweede Kamer.

Kansen innovatie benutten, belemmeringen bespreken

De Natuurvisie geeft een nieuwe richting aan en biedt daarmee volop kansen voor  verdienmodellen in natuur en landschap. Een groeiende groep burgers, bedrijven, landgoedeigenaren en agrariërs is al aan de slag met innovatief ondernemerschap. Zij  lopen echter nog te vaak tegen belemmeringen en barrières aan. De FPG wil naar aanleiding van de Natuurvisie graag met het ministerie in gesprek over hoe deze kunnen worden weggenomen.

Meer aandacht voor natuurtoezicht gewenst

De FPG vindt dat in de Natuurvisie de noodzakelijke link met het natuurtoezicht ontbreekt. Veiligheid, recreatieve beleving en bescherming van de flora en fauna van natuurterreinen en bossen vragen om adequaat toezicht. Dat staat echter onder druk door de verminderde beschikbaarheid van Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) die de ‘ogen en oren’ in het buitengebied zijn.

Aandacht voor doorwerking van de Natuurvisie in de praktijk

De FPG is benieuwd naar de doorwerking van de Natuurvisie in de praktijk. Dat vraagt een goede verankering in wetgeving. De nieuwe Natuurbeschermingswet, die nu in voorbereiding is, sluit nog niet aan op de Natuurvisie. De FPG dringt aan op afstemming van de wet op de visie. Daarbij moet in ieder geval het bestaande gebruik alsook het reguliere beheer worden gevrijwaard van vergunningplicht en dient het eigendomsrecht, inclusief het jachtrecht, onaangetast te blijven.