alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Openstellingsbijdrage blijft voorlopig € 33

De gezamenlijke provincies hebben de knoop doorgehakt: de hoogte van de openstellingsbijdrage blijft in 2017 nog €33,- per hectare per jaar. De FPG streeft naar een realistische vergoeding in verhouding met de kosten en vindt dit bedrag te laag. De Federatie richt zich er nu op dat hier in 2018 wel verandering in komt. 

In het kader van het subsidiestelsel SNL zijn afgelopen jaar de kosten voor het openstellen van natuurterreinen in beeld gebracht. De provincies bepalen mede op basis van die berekeningen de hoogte van de vergoeding. Er is echter discussie met de provincies over de vraag of en in welke mate ook de kosten voor het toezicht in natuurgebieden worden opgenomen in de vergoeding. Volgens de FPG is zeker een deel van de kosten voor het toezicht verbonden aan het openstellen van natuurterreinen; dit zou derhalve via het SNL vergoed moeten worden. 

De FPG werkt, in overleg met de provincies en terreinbeherende organisaties, een nadere onderbouwing uit van dit onderdeel. Het blijft zaak op dat op korte termijn te doen, omdat er richting 2018 voldoende tijd moet zijn om de voorstellen ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. Zo kan in de loop van volgend jaar opnieuw ‘vast worden gesteld’ wat openstelling kost (standaardkostprijs).

De provincies bepalen vervolgens welke conclusies zij daar uit trekken bij het bepalen van de openstellingsbijdrage voor 2018.

Lees ook:

Dit bericht is bijgewerkt op 26-10.