alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Overzicht reacties op Natuurvisie gepubliceerd

Op 11 april 2014 heeft staatssecreteris Dijksma de nieuwe Natuurvisie gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Destijds heeft de FPG daar op de website een reactie op gegeven. Een meer uitgebreide reactie is opgestuurd naar de staatssecretaris. 

Niet alleen de FPG heeft gereageerd: het was voor een ieder in Nederland mogelijk om op de Natuurvisie te reageren vóór 12 mei 2014. De reacties zijn verzameld en er is een kenschets van gemaakt; een overzicht waarin de hoofdlijnen van de reacties overzichtelijk zijn terug te vinden. Deze kenschets is op 30 juni 2014 gepubliceerd

De reactie van de FPG op de Natuurvisie is duidelijk terug te vinden in de kenschets en wordt dus verder meegenomen in het proces. Dat blijkt uit de volgende passage onderaan pagina 5:

"De reacties uit de recreatiesector en particulier grondbezitters zijn positief over de natuurvisie. Ze
zijn blij met de bredere kijk op natuur en zien hierin kansen voor de (recreatie-)ondernemers en
buitensporters. Ze zien de recreatiesector en particuliere grondeigenaren als levend voorbeeld van
een goede verbinding tussen economie en natuur. Ze zijn kritisch over de doorwerking zolang
deze niet verankerd wordt in de nieuwe wet Natuurbescherming. Ze vragen ook naar de
coördinatie van het onderwerp met andere ministeries, omdat zij aanlopen tegen versnippering
van beleid over verschillende ministeries en andere overheden.

Een van de reacties: 'Landgoederen hebben van oudsher alles in zich op verder te werken aan thema’s uit deNatuurvisie zoals duurzame ketens, water, cultuur, energie, gezondheid, lokale economie,
kennis en biodiversiteit.' "

Bent u ook benieuwd naar de reacties van andere organisaties en individuen? Zie de volledige Kenschets reacties consultatie Natuurvisie.