alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Provincies: meer tijd nodig voor besluit over openstellingsbijdrage 2017

De gezamenlijke provincies nemen nog geen beslissing over de hoogte van de openstellingsbijdrage in 2017 binnen het Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL). Wel is duidelijk dat de systematiek van het SNL-stelsel, dat werkt met standaardkostprijzen en –vergoedingen per beheerpakket, ongewijzigd blijft. Ook over een aantal andere wijzigingen zijn knopen doorgehakt.

De discussie over de openstellingsbijdrage concentreert zich op twee vragen: wat mag reguliere openstelling kosten en wie moet dat vervolgens betalen? Tot nog toe werd gewerkt met een toeslag van € 33,- voor de openstelling. Uit een evaluatie van de standaardkostprijzen blijken de werkelijke kosten echter aanzienlijk hoger te zijn.

Vervolgoverleg na de zomer
Eind augustus staat een vervolgoverleg gepland over de openstellingsbijdrage. In overleg met de FPG-Commissie Bosbouw & Natuurbeheer zal de FPG haar strategie en inbreng verder bepalen richting dit overleg. Ook de Unie van Bosgroepen en de grote terreinbeherende organisaties (TBO’s) worden hierbij betrokken. De openstellingsbijdrage is van groot belang voor alle natuurterreineigenaren.

Goedkeuring Brussel
Een aantal kleine wijzigingen van het SNL, waaronder indexering, worden volgend jaar al doorgevoerd. Ook over een tweetal grotere aanpassingen lijken de provincies het eens, hoewel hier eerst goedkeuring van Brussel voor nodig is. Dat betekent dat deze wijzigingen waarschijnlijk in 2018 kunnen worden ingevoerd.

Het gaat daarbij om een verhoging van de vergoeding van bos met productiefunctie. Dat komt doordat er aanvullende werkzaamheden zijn opgenomen in de berekening, gericht op verjonging van het bos. Daarnaast zal het hakhout-pakket worden gesplitst in twee nieuwe varianten.

Portaal Natuur & Landschap
Via het Portaal Natuur & Landschap volgt naar verwachting op korte termijn nadere informatie over waar de beheerder richting volgend jaar precies aan toe is. Ook de vergoedingen over 2017 zullen daar gepubliceerd worden.