alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Wat is natuurbeheer de provincies waard?

De FPG maakt zich zorgen over het beschikbare budget van provincies voor het natuurbeheer. Beheerders ontvangen nu nog een vergoeding van 75% van de standaardkostprijs, maar het is de vraag of dat houdbaar is vanwege stijgende beheerkosten.

Binnenkort worden de nieuwe standaardkostprijzen van de beheerpakketten uit de Index Natuur en Landschap vastgesteld. Dat is van belang voor (particuliere) natuurbeheerders, want provincies leiden de hoogte van de vergoeding voor natuurbeheer (SNL-subsidie) hier direct van af.

Hogere kosten, zelfde budget?
De FPG benadrukt dat er nog geen definitief financieel overzicht is vastgesteld, maar verwacht wel dat de standaardkostprijzen voor de meeste pakketten omhoog gaan. Dat is op zich een positieve ontwikkeling voor beheerders. Daarmee erkennen de provincies, op basis van onderzoek en evaluatie, de steeds hogere kosten van natuurbeheer (inclusief recreatie).

Er is echter geen zicht op een hoger budget van de provincies voor het natuurbeheer. Als vervolgens om budgettaire redenen het huidige tarief van 75% compensatie wordt verlaagd naar bijvoorbeeld 60 of 70 procent, schieten natuurbeheerders er weinig mee op. Dan neemt de spanning tussen de kosten van het beheer in de praktijk en het beschikbare budget onverminderd toe.

Certificering verplicht
Nieuw is bovendien dat per 2017 aanvullende verplichtingen gelden om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen. Beheerders moeten zich certificeren en, als het gaat om kleine beheerders*, aansluiting zoeken bij een collectief. Het collectief verzorgt vervolgens namens de aangesloten beheerders een subsidieaanvraag. Beheerders zullen vanwege deze nieuwe verplichtingen extra geld en/of tijd moeten vrijmaken.

Zorgen over bereidheid tot deelname
De FPG is bezorgd dat de combinatie van hogere kosten, meer verplichtingen en onvoldoende budget gaat leiden tot het afhaken van eigenaren. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de natuurkwaliteit of voor de openstelling van bepaalde gebieden. Zowel landelijk als provinciaal zal de FPG aandacht vragen voor de verwachte problematiek. Dit najaar vindt in elke provincie besluitvorming plaats over de invulling van de subsidie in 2017.

Relevante sites:

  • Meer informatie over de SNL-subsidie, inclusief de huidige voorwaarden
  • Meer informatie over de Index Natuur en Landschap, inclusief een overzicht van alle huidige beheerpakketten en standaardkostprijzen


*Klein betekent volgens de landelijke richtlijn minder dan 75 hectare, maar provincies kunnen hier ook een andere invulling aan geven.