alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier NSW

In 1928 is de Natuurschoonwet (afgekort; NSW) tot stand gekomen. Het doel van de NSW is het bevorderen van de instandhouding van landgoederen ten behoeve van de bewaring van natuurschoon.

Het bevorderen van de instandhouding van landgoederen heeft niet alleen betrekking op de verschijningsvorm van het landgoed, maar ook op de eigendomssituatie. Dit is uitgewerkt in de instandhoudingsplicht (bij aantasting van het karakter van het landgoed gaat deze rangschikking verloren) en de bezitseis (bij vervreemding van een landgoed kunnen bepaalde genoten fiscale faciliteiten gedeeltelijk verloren gaan).

Voordelen van rangschikking

De eigenaren van NSW-landgoederen genieten fiscale faciliteiten, die deels zijn geregeld in de NSW zelf en deels in de desbetreffende heffingswetten. Om als NSW-landgoed aangemerkt te kunnen worden, dient de onroerende zaak te voldoen aan de daartoe opgestelde criteria voor rangschikking.

Om een onroerende zaak als NSW-landgoed te laten rangschikken zal de eigenaar daartoe een verzoek moeten indienen bij het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuws dossier NSW

WOZ-waardering NSW-landgoederen

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt de basis voor de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen. Voor NSW-landgoederen is een specifieke regel opgenomen in de Wet WOZ.

()

Lees meer...

Beleidsregel openstellingsbesluit NSW 1928 gepubliceerd

Het Openstellingsbesluit NSW 1928 is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

()

Lees meer...

Aanpassing overgangsrecht natuurschoonwet 1928

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd.

()

Lees meer...

NSW Rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam, is afgelopen vrijdag 11 september 2020 gepubliceerd.

()

Lees meer...

Zonnepanelen op rijksmonumenten en NSW: iets meer handvatten

Afgelopen week maakte de RCE bekend dat het haar adviesbeleid voor zonnepanelen op rijksmonumenten versoepelt. FPG besprak dit onderwerp de afgelopen weken met NSW-autoriteiten om ook voor NSW-gerangschikte landgoederen daarover meer duidelijkheid te krijgen. Dit leidde nog niet tot een schriftelijke richtlijn 'zonnepanelen en NSW', maar wèl tot een tussenstand die wij FPG-leden niet willen onthouden.

()

Lees meer...

Uitkomst internetconsultatie NSW-rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het nieuwe concept NSW-rangschikkingsbesluit is afgelopen vrijdag 13 maart 2020 in het kabinetsberaad vastgesteld. Het besluit van het kabinet volgt op de internetconsultatie van vorig zomer, die nog tot enkele wijzigingen leidde.

()

Lees meer...

NSW-BV's definitief in subsidieregeling Rijksmonumenten

Op 21 oktober 2019 is het besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten gepubliceerd. Met het besluit doet minister Van Engelshoven haar toezegging gestand over transparante NSW-BV's.

()

Lees meer...

FPG-reactie concept Rangschikkingsbesluit NSW: verder vereenvoudigen

Het concept-Rangschikkingsbesluit NSW kan volgens FPG verder worden vereenvoudigd. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe economische dragers. FPG heeft daarvoor een aantal voorstellen opgenomen in haar reactie op de consultatie van de ministeries van LNV en van Financiën.

()

Lees meer...

Concept Rangschikkingsbesluit NSW gelanceerd: verruimingen en aanscherpingen

Vandaag heeft het kabinet het nieuwe concept-rangschikkingsbesluit van de Natuurschoonwet gepubliceerd en de internetconsultatie geopend. Het conceptbesluit bevat zowel verruimingen als aanscherpingen van de huidige regeling.

()

Lees meer...

FPG pleit voor vrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

De dividendbelasting leidt tot onnodige administratieve rompslomp voor particuliere landgoedeigenaren. Fiscaal transparante NSW-vennootschappen dragen dividendbelasting af.Vervolgens moeten de aandeelhouders van deze vennootschappen die bij hun belastingaangifte weer terugvragen De FPG pleit voor een dividendvrijstelling.

()

Lees meer...

NSW motie over maatvoering toch aangenomen

Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer een mooie motie over de evaluatie NSw-wet alsnog aangenomen.

()

Lees meer...

Positieve uitkomst stemmingen voor NSW-landgoederen

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over de vorige week ingediende moties over de evaluatie van de Natuurschoonwet. De Kamer vraagt meer maatwerk voor economische dragers op landgoederen, en verwierp de D66-motie die pleitte voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de verplichte openstelling van landgoederen voor fietsers.

()

Lees meer...

Kamer dient NSW-moties in

D66, CDA en VVD hebben vandaag in de Tweede Kamer vijf moties ingediend naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurschoonwet.

()

Lees meer...

Algemeen overleg over NSW wordt schriftelijk overleg

Het algemeen overleg over de Natuurschoonwet, dat gepland stond voor woensdag 15 februari, wordt vooralsnog omgezet (PDF) in een schriftelijk overleg. 

()

Kabinet onderschrijft grote belang Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet (NSW) functioneert nog steeds goed en moet blijven. De wet is van groot belang voor het behoud van natuurschoon en cultuurhistorisch erfgoed op landgoederen en zorgt ervoor dat ook volgende generaties hiervan kunnen genieten. Dat is op hoofdlijnen de conclusie van de evaluatie van de NSW door de staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën.

()

Lees meer...

"Landgoed in fiscale zin een doolhof"

Naar aanleiding van zijn gastcollege op de ledenvergadering van de FPG vorig jaar dook emeritus hoogleraar fiscale economie dr. L.G.M. Stevens in de belastingregels voor landgoederen. Zijn conclusie verscheen vorige week in het Financieele Dagblad: "Zelden een terrein betreden dat zo is overwoekerd door stekelige fiscale regels."

()

Lees meer...

Opzienbarende uitspraken over Taxatiewijzer

Een belangrijke uitspraak voor eigenaren van landgoederen met een NSW-status. Voor het eerst is de vernieuwde Taxatiewijzer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door de rechtbank afgekeurd als middel om de WOZ-waarde van NSW-objecten te bepalen. Dit naar aanleiding van een beroep van twee landgoederen tegen de door hun gemeenten plotseling veel hoger vastgestelde WOZ-waarden.

()

Lees meer...

Niet in Nederland gelegen onroerende zaak kan NSW-landgoed zijn

Onder voorwaarden kan een niet in Nederland gelegen onroerende zaak worden aangemerkt als een landgoed als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928.

()

Lees meer...

Openstelling en openbaarheid

Openstelling van natuurschoon is als een belangrijk onderwerp betrokken bij de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928. Naar schatting 75% van alle onder de NSW gerangschikte gronden is opengesteld voor het publiek. 

()

Lees meer...

Stand van zaken

Het onderzoek in opdracht van FPG/VPHB is praktisch afgerond, het evaluatierapport van het Ministerie laat nog even op zich wachten. U leest hier alles over in de vierde Infomail NSW.

()

Planning evaluatie opgeschoven

De planning van de NSW-evaluatie is tot nader order opgeschoven. Meer over de voortgang van de evaluatie vindt u in de derde nieuwsbrief van 2014.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!