alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws dossier NSW

Kabinet onderschrijft grote belang Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet (NSW) functioneert nog steeds goed en moet blijven. De wet is van groot belang voor het behoud van natuurschoon en cultuurhistorisch erfgoed op landgoederen en zorgt ervoor dat ook volgende generaties hiervan kunnen genieten. Dat is op hoofdlijnen de conclusie van de evaluatie van de NSW door de staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) deelt vanzelfsprekend deze hoofdconclusie.  

Het kabinet maakt wel een aantal kanttekeningen en stelt ook aanpassingen voor. Enkele daarvan liggen in lijn met bevindingen van het -door de FPG en VPHB geïnitieerde- onderzoeksrapport van het Molengraaff instituut over bedoeld en onbedoeld gebruik van de NSW. Andere voorstellen zal de Federatie nog kritisch bestuderen op de gevolgen voor de uitvoering en praktijk. Voor eigenaren die te maken krijgen met nieuwe regels komt volgens de brief een “ruime overgangstermijn.”

De FPG gaat graag in constructief overleg met het ministerie van Economische Zaken over de in de brief aangekondigde nadere uitwerking.

Meer dan 140.000 hectare natuur
FPG-voorzitter Roel Robbertsen: “De NSW dateert uit 1928 en het hoofddoel staat nog steeds als een huis: particuliere eigenaren ondersteunen bij de instandhouding van landgoederen, om zo versnippering van bos- en natuurgebieden en cultureel erfgoed te voorkomen. Dankzij de NSW wordt meer dan 140.000 hectare natuurschoon behouden: een gebied zo groot als de provincie Utrecht! Daarvan wordt ruim 75% opengesteld voor het publiek. In de praktijk is de openstelling van particuliere terreinen zelfs nog ruimer, omdat veel van de landgoederen die niet onder de NSW zijn gerangschikt ook opengesteld zijn.”

Balans economie en ecologie
De FPG benadrukt de noodzaak van een goede balans tussen economie en ecologie. De overheid en de maatschappij verwachten steeds meer eigen initiatief en financiële zelfredzaamheid van particuliere eigenaren. Particulieren voelen die verantwoordelijkheid zelf ook. Maar natuurbeheer kost veel tijd en geld en het genereren van inkomsten is niet eenvoudig. Daarom is de ondersteuning via de NSW onontbeerlijk. Daarnaast moeten particuliere eigenaren waar mogelijk de ruimte krijgen voor economische dragers voor hun bezit. Verdienmogelijkheden, waarvan de opbrengst vervolgens weer besteed wordt aan natuur en landschap. 

Zorgen over recreatiedruk
Een algemeen zorgpunt van de FPG is de toename van de recreatieve druk. Robbertsen: “Onze leden willen gastvrij blijven, maar het openstellen brengt steeds hogere lasten met zich mee. De kosten lopen flink op voor onder meer handhaving en toezicht, het garanderen van veilige wegen en paden, en het opruimen van zwerf- en drugsafval. Openstelling mag geen slijtage aan de natuur tot gevolg hebben en daarmee afbreuk doen aan de instandhouding.”

Lees ook