alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws dossier NSW

Openstelling en openbaarheid

Openstelling van natuurschoon is als een belangrijk onderwerp betrokken bij de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928. Naar schatting 75% van alle onder de NSW gerangschikte gronden is opengesteld voor het publiek. Deze openstelling moet worden kenbaar gemaakt met bordjes bij alle toegangen. Tot enkele jaren geleden was het bordje dat daarvoor gebruikt moet worden tot in detail voorgeschreven. Inmiddels is dat vormvrij, mits de openstellingsvoorwaarden aansluiten op de voorwaarden van het NSW-openstellingsbesluit.

De Wegenwet kent in artikel 4 een regeling die inhoudt dat wegen die gedurende minimaal 30 jaren ononderbroken voor een ieder toegankelijk zijn geweest, door de rechthebbende (doorgaans de gemeente) als openbare weg kunnen worden aangewezen (die termijn is minimaal 10 jaren wanneer de weg door een overheid wordt onderhouden). Een openbare weg wordt op de wegenlegger geplaatst en kan niet meer worden afgesloten voor publiek zonder expliciet besluit van de rechthebbende overheid, na een inspraakprocedure. Het via deze verjaring openbaar worden van wegen kan op meerdere manieren worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de weg jaarlijks enige tijd af te sluiten voor het publiek (bord ‘verboden toegang’, ook fysiek afsluiten), of door duidelijk aan te geven dat de weg ‘ter bede’ toegankelijk is (bekendste vorm is middels het bordje ‘Eigen weg’).

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 03 april 2013) heeft geoordeeld dat de reguliere NSW-openstellingsbordjes niet voorkomen dat opengestelde wegen (maar ook wandelpaadjes!) openbaar kunnen worden gemaakt. Door de werking van deze twee wetten die in elkaar ‘grijpen’ en de uitspraak van afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan deze ongewenste en ook onbedoelde situatie ook op uw landgoed ontstaan. Een en ander is afhankelijk van het beleid ter zake binnen een gemeente.

Een praktische, hopelijk voorlopige, oplossing is bij de aanwezige openstellingsbordjes duidelijk kenbaar te maken dat het een eigen weg betreft. Dit kunt u doen door bijv. de tekst ‘eigen weg’ of ‘particuliere weg’ toe te voegen. De FPG heeft inmiddels enig voorwerk verricht en goede en voordelige afspraken gemaakt met een bureau dat deze stickers kan leveren, zodat snel gehandeld kan worden. Er zijn stickers beschikbaar met de tekst ‘eigen weg’ die aansluiten bij en passen op de bekende openstellings- of landgoedparelbordjes. Bij de FPG kunt u het aantal exemplaren dat u nodig heeft bestellen (fpg@grondbezit.nl). De FPG heeft de kosten per sticker laag weten te houden en biedt u daarmee een mooi FPG-voordeel. U betaalt slechts € 0,50 per sticker. Daar komen alleen de verzendkosten bij. Dit is vele malen goedkoper dan dat u zelf via een bureau een aantal stickers moet laten maken.

Mocht u meer over openstelling en openbaarheid willen weten, dan verwijzen we u graag naar de FPG-notitie over dit onderwerp evenals het memorandum van Nauta Dutilh dat is opgesteld in opdracht van NP De Hoge Veluwe en dat eveneens is betrokken bij de NSW-evaluatie.