alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

BLHB vraagt opnieuw om overheidsingrijpen geliberaliseerde pacht

De Bond van Landpachters (BLHB) heeft staatssecretaris Van Dam afgelopen vrijdag opnieuw opgeroepen om regulerend op te treden in de prijsvorming van de kortlopende geliberaliseerde pacht. In haar brief geeft BLHB aan dat ze daarvoor niet het overleg met de door de staatssecretaris aan te stellen bemiddelaar wil afwachten.

De FPG mist in het voorstel de reflectie dat het toenemende areaal kortlopende verpachte grond een gevolg is van de rigiditeit van de andere pachtvormen, die niet meer van deze tijd zijn. In het Spelderholt-overleg, waar de BLHB uit is gestapt, stond juist het vinden van een oplossing voor dat probleem centraal.  Daar ligt dan ook de focus van de FPG. Ook Wageningen Economic Research (het vroegere LEI) is kritisch over de voorstellen van de BLHB. 

De FPG wacht de uitnodiging van de bemiddelaar af, om op basis van de uitgangspunten van het zogeheten ‘Spelderholt-overleg’ tot een nog breder akkoord te komen.