alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Evaluatie pachtregelgeving gepubliceerd

Op woensdag 16 april is het rapport "Evaluatie pachtregelgeving" gepubliceerd. In het rapport worden belangrijke bouwstenen voor een nieuwe pachtregeling aangedragen. U kunt het rapport hier downloaden.

De FPG roept haar leden op om te reageren op dit rapport. Onze vernieuwde website biedt de mogelijkheid om dit online te doen. Dat kan hier. Dan moet u wel inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Die heeft u op 10 april jongstleden heeft ontvangen. 

Ook zal de FPG op korte termijn minimaal één, mogelijk meerdere, bijeenkomsten organiseren waar u kunt reageren. Daar wordt u uiteraard van op de hoogte gehouden. 

Hieronder vindt u het persbericht met daarin de eerste reactie van de FPG. 

Eerste reactie FPG: evaluatierapport pacht biedt basis voor goede regeling

De langverwachte evaluatie van de pachtregelgeving die vanochtend is gepubliceerd biedt volgens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) voldoende aanknopingspunten voor een toekomstbestendig stelsel. Het rapport stelt fundamentele aanpassingen van het pachtrecht voor.

Meer ruimte voor de markt

Het rapport beschrijft een nieuwe pachtregeling, waarbij het uitgangspunt is dat pachters en verpachters zoveel mogelijk zelf afspraken met elkaar kunnen maken. Dit uitgangspunt wordt door de FPG onderschreven. De partijen kunnen zo zelf de duur en de prijs afspreken. De rechter kan worden ingeschakeld bij een onredelijke pachtprijs. De Grondkamers kunnen dan worden afgeschaft. Ook het afschaffen van het voorkeursrecht en het recht op indeplaatstelling verdient de steun van de FPG.

Geliberaliseerde pacht en onderpacht

Het rapport bevat ook voorstellen waar de Federatie moeite mee heeft. Zo vindt de FPG geliberaliseerde pacht tot 6 jaar belangrijk. Deze pachtvorm is flexibel in te zetten en daaraan is grote behoefte in de praktijk.

Ook het toestaan van onderpacht, zoals in het rapport wordt voorgesteld, kan niet op de steun van de FPG rekenen. Bij onderpacht wordt de verpachter geconfronteerd met een andere grondgebruiker. Hij heeft dan geen invloed meer op de persoon van de pachter.

Ten slotte vraagt de FPG zich af of de voorstellen uit het rapport straks echt zullen leiden tot minder grijze en zwarte pacht.

Belangrijke aanpassingen

In 2007 is de Pachtwet ingetrokken en het vernieuwde pachtrecht in werking getreden. Destijds is aangedrongen op een evaluatie van de pachtregeling, en die is nu verschenen. De aanpassingen die in het rapport worden voorgesteld zijn belangrijk, des te meer omdat  verduurzaming en schaalvergroting in de landbouw de vraag naar grondgebruiksrechten versterken.