alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

FPG stuurt zienswijze evaluatie pachtregelgeving op

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft vandaag haar zienswijze op de evaluatie van de pachtregelgeving opgestuurd aan staatssecretaris Dijksma. De Federatie is het eens met het advies van de evaluator van de pachtregelgeving prof.mr. D.W Bruil om het huidige pachtstelsel fundamenteel te herzien.

Het advies is in lijn met de eerder door de FPG uitgebrachte visie voor een toekomstbestendig pachtstelsel (PDF). Het advies komt tegemoet aan een toenemende vraag naar meer grond ten gevolge van schaalvergroting en aan de behoefte aan meer flexibiliteit in het grondgebruik. Uitgangspunt voor een toekomstbestendig pachtstelsel moet zijn dat pachters en verpachters zelf afspraken met elkaar kunnen maken over de pachtprijs, de duur en de inhoud van de pachtovereenkomst.

Naast instemming met de hoofdlijnen uit het rapport, is de FPG van mening dat een aantal onderdelen uit het advies aangepast moeten worden, zoals de voorgestelde wettelijke minimumtermijn voor geliberaliseerde pacht.

De zienswijze kunt u hier downloaden (PDF).