alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

FPG wijst flexibele pacht met prijstoetsing af

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) vindt het belangrijk dat verpachters en pachters onderling afspraken kunnen maken over de duur en de prijs van pachtovereenkomsten. Dat doet recht aan de behoefte vanuit de praktijk. De FPG ondersteunt daarom het voornemen van de staatssecretaris van Economische Zaken om te onderzoeken of prijstoetsing van de flexibele pacht wel nodig is. De staatssecretaris maakte dit voornemen gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer, met daarin haar beleidsstandpunt inzake de evaluatie van het pachtsysteem. 

Naar de mening van de Federatie Particulier Grondbezit moet de flexibele pacht gevrijwaard blijven van pachtprijstoetsing èn het overgangsrecht moet zo kort mogelijk zijn. Zolang er geen overeenstemming over het overgangsrecht is, zien de georganiseerde verpachters en grondeigenaren geen heil in de introductie van nieuwe pachtvormen. Wel stelt de staatssecretaris terecht dat de zittende reguliere verpachters door het overgangsrecht niet onevenredig mogen worden benadeeld ten opzichte van verpachters die verpachten onder het nieuwe pachtrecht.

Langdurige pacht

Langjarige afspraken over de duur en vrije pachtprijsvorming zijn goed voor de continuïteit van het grondbezit en het agrarisch bedrijf, voor het doen van pachtersinvesteringen, voor duurzaam grondgebruik en voor het vastleggen van langjarige rendementen. De staatssecretaris geeft dat in haar brief ook aan.

Kortlopende pachtcontracten

Kortlopende pacht is daarnaast noodzakelijk voor flexibel grondgebruik waaraan bij verpachters en pachters grote behoefte is. De beoogde kortlopende flexibele pacht, waarbij sprake is van pachtprijsmaximering met kortingen en toetsing door grondkamer achteraf, wijst het bestuur van de FPG zonder meer af. Het deelakkoord kan op dit punt op geen enkel draagvlak bij de achterban van de Federatie Particulier Grondbezit rekenen. De flexibele pacht zal onaantrekkelijk worden voor de eigenaren met als gevolg een toename van de grijze en zwarte pacht.

Het door de staatssecretaris aangegeven onderzoek of de prijstoetsing van de flexibele pacht en rol van de grondkamers nodig is, wordt door de Federatie daarom ook ondersteund. Geliberaliseerde pacht zonder pachtprijsregulering functioneert tot op heden goed. De gemiddelde pachtprijzen in Nederland liggen niet veel hoger dan de reguliere pachtprijzen, uitzonderingen daargelaten.

Graag gaat de FPG in op de uitnodiging van de staatssecretaris in om te komen tot een acceptabel overgangsrecht en behoud van de huidige geliberaliseerde pacht.