alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Geen volledige overeenstemming over nieuw pachtstelsel

Pachters- en verpachtersorganisaties zaten dicht bij een volledig akkoord over een vernieuwd pachtrecht (het zogenaamde Spelderholt II), maar hebben dat uiteindelijk niet bereikt. 

De drie initiatiefnemers (juristen mr. G.M.F. Snijders, mr. W.L. Valk en mr. H.A. Verbakel-Van Bommel) hebben dat per brief medegedeeld aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Zij schrijven wel dat "voor een herziening in de bedoelde zin naar onze overtuiging wel degelijk veel draagvlak is." De staatssecretaris is gevraagd om de partijen en initiatiefnemers uit te nodigen voor een gesprek. 

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft eerder deze week haar leden ge├»nformeerd over hoe het proces van overleg en onderhandeling is verlopen, en waarom het uiteindelijk is gestrand. U kunt deze brief hier nalezen. De Federatie onderschrijft, net als de initiatiefnemers, het bestaan van (ruim) voldoende draagvlak bij de betrokken belangenorganisaties voor de hoofdlijnen van de herziening.

De FPG blijft zich constructief opstellen en staat open voor een gesprek met de staatssecretaris. Het uitgangspunt van de verenigde particuliere grondeigenaren blijft dat pachters en verpachters in een nieuw pachtstelsel zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld hun zaken in onderling overleg af te spreken, tegen een onderling overeengekomen, marktconforme vergoeding voor een afgesproken termijn.

Zie ook: het dossier Pacht