alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Huidige reguliere pacht failliet

Teveel dwingend recht en te weinig rendement leidden tot het failliet van de huidige reguliere pacht. Er is grote behoefte aan nieuwe pachtvormen. Dat was de centrale boodschap van FPG-voorzitter Roel Robbertsen op de goed bezochte ledenbijeenkomst pacht van 20 november in Renswoude. Het politieke deel van de avond werd aangevuld met inleidingen over duurzaam bodembeheer en belastingverlichting.

Nieuwe pachtvormen noodzakelijk

Het Spelderholt-akkoord biedt belangrijke bouwstenen voor de nog dit jaar uit te brengen pachtvisie van de Minister van LNV. De kern van dat akkoord is dat pachter en verpachter zelf in onderling overleg prijs en duur bepalen. Voor de verschillende pachtvormen is het mogelijk correctief te toetsen aan in de markt vergelijkbare voorwaarden en omstandigheden van pachtobjecten. Het herinvoeren van de pensioengerechtigde leeftijd als beÃĢindigingsgrond is ook onderdeel van de gewenste aanpassing van het pachtrecht.

Duurzaam bodembeheer heeft eeuwigheidswaarde

Raymond Gennissen van a.s.r. Landelijk Vastgoed nam de leden mee in de economische, ecologische en sociale dimensie van duurzaam bodembeheer. Rabobank, Vitens en a.s.r. hebben een bodemcoalitie gevormd die bijdraagt aan het verbeteren van de bodem als basis voor de landbouwproductie en waterwinning. Daartoe wordt een Soil Health Index ontwikkeld om de bodemgezondheid vast te stellen. Dat gebeurt aan de hand van 12 fysische, chemische en biologische eigenschappen van de grond.

Vermogensrendementsheffing niet meer dragelijk
De enorme verhoging van de belastingdruk op verpacht bezit in box 3 treft verpachter zwaar.
Zo zwaar dat vanaf 2018 een deel van deze groep verpachters in de rode cijfers komt.
Verpachters vallen al snel in het hoogste belastingtarief met een verondersteld rendement van 5,38%, terwijl hun directe rendement van overheidswege is gemaximeerd op ten hoogste 2%. FPG doet er van alles aan om overheid, politiek en media hiervan te overtuigen. Het heeft er vorig jaar toe geleid (zie hier) dat een verhoging van de normwaarde werd gekeerd.
Dit jaar ligt dat voorstel voor verdere belastingverzwaring echter weer op de loer.


Geen inbreuk op het verdrag van de rechten van de mens?

Bert van den Kerkhof van ABAB ging nader in op de (on)mogelijkheden om de belastingdruk van de vermogensrendementsheffing te matigen. Het idee om beroep te doen op inbreuk op het Europees verdrag van de rechten van de mens ziet hij als niet eenvoudig. De staat zal daarop aangeven dat het bij wet is voorzien, een legitiem doel dient en het algemeen belang nastreeft en proportioneel is. De presentatie van de heer Van den Kerkhof is geplaatst op het ledendeel van onze website.

Alternatieven voor belastingverlichting hebben voor- en nadelen 

Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om de box 3 heffing te ontgaan. Dat kan onder meer door verpacht bezit onder te brengen in een besloten vennootschap of commanditaire vennootschap.  Veelal zitten daaraan echter vervelende fiscale haken en ogen. Dat geldt ook voor het opteren van btw-belaste verhuur. Dit alles is reden te meer om de lobby tegen de volgens FPG en haar leden disproportionele vermogensrendementsheffing te continueren. Meer over de inzet van FPG vindt u hier.