alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Minimumtermijn geliberaliseerde pacht niet de weg naar duurzaam grondgebruik

Erik Somsen, portefeuillehouder grond- en pachtbeleid van het FPG-bestuur, stelt in de Nieuwe Oogst van zaterdag 7 juni jl. dat het instellen van een minimumtermijn van zes jaar voor geliberaliseerde pacht niet bijdraagt aan duurzaam grondgebruik. Daar zijn andere maatregelen voor nodig.

“De huidige mogelijkheid van geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor zes jaar of korter werkt prima. Voor de flexibiliteit in de markt moet de optie blijven om kortdurende pachtovereenkomsten te sluiten.”

Het voorstel voor een minimumtermijn komt van hoogleraar agrarisch recht Willem Bruil; die in maart een evaluatierapport heeft gepubliceerd over het Nederlandse pachtsysteem. Met de minimumtermijn zou een te intensief gebruik van pachtgronden moeten worden voorkomen.

Somsen ziet hier echter geen problemen. Hij is namelijk naast bestuurslid bij de FPG ook directeur Landelijk Vastgoed van ASR. ASR neemt bij het aangaan en aflopen van pachtovereenkomsten altijd grondmonsters. “Een pachter die de bodemvruchtbaarheid niet op peil houdt heeft een probleem, en dat weten ze”.

Somsen maakt zich wel zorgen over duurzaam grondgebruik, maar op een ander punt. “De problemen ontstaan bij de zogenoemde zwarte en grijze pachtconstructies. Dat is wanneer boeren onderling grond gaan verpachten zonder afspraken op papier. Wat ons betreft dragen deze constructies niet bij aan duurzaam grondgebruik, zijn ze niet zonder risico en moeten ze daarom aan banden worden gelegd.”

In het artikel pleit Somsen voor verdere liberalisering van de markt, om zo langlopende pachtovereenkomsten aantrekkelijker te maken. “De huidige wet zegt dat geliberaliseerde pacht zonder prijsbeheersing maximaal zes jaar kan duren. Gaan verpachter en pachter een overeenkomst aan die langer duurt, dan mag de pachtprijs maximaal de vastgestelde regionorm betreffen. Die regionormprijzen zijn absoluut niet marktconform.”

“Gooi de markt open en laat verpachter en pachter langlopende afspraken maken over de duur van de pacht en bijbehorende zaken. Dat garandeert duurzaam gebruik van de grond. Wij als verpachters snappen namelijk ook wel dat een pachter niets extra’s in grond investeert als hij maar een paar jaar kan pachten en sluiten daarom graag langlopende overeenkomsten af. Maar dan wel tegen reële marktprijzen. Bij erfpacht werkt dat op deze manier in de praktijk al prima”. 

De Nieuwe Oogst is het leden-, nieuws- en vakblad van LTO.