alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Nieuwe pachtnormen 2016

De maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen 2016 zijn vastgesteld en worden op 1 juli 2016 van kracht. Staatssecretaris Van Dam van EZ berichtte daarover gisteren aan de Tweede Kamer. De vaststelling van nieuwe pachtnormen en veranderpercentages is een jaarlijks terugkerende exercitie.

De nieuwe regionormen en nieuwe veranderpercentages voor los bouwland- en grasland laten voor de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij forse verhogingen zien. Die zijn het gevolg van het feit dat er in de berekening een zeer slecht jaar (2009) wegvalt en een zeer goed jaar (2014) bij komt. Volgend jaar moet rekening worden gehouden met forse verlagingen vanwege de slechte resultaten in de melkveehouderij in 2015.

Voor de akkerbouw geldt dat 2014 iets minder goed was dan 2009; vandaar dat in de overwegend akkerbouwgebieden de normen en veranderpercentages negatief zijn.

De FPG is niet erg blij met de extreme schommelingen die uit het pachtprijssysteem naar voren komen. Daarbij komt dat, met het achterlopen op de actualiteit, het systeem ook draagvlak dreigt te verliezen. Nut en noodzaak van een nieuw pachtstelsel wordt onderstreept. De FPG heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het wachten is nu op de staatssecretaris.

Hier vindt u de 'Kamerbrief over pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel' en de bijbehorende bijlage 'Pachtnormen 2016'.