alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen SP over pacht

De Tweede Kamer ontving afgelopen vrijdag de beantwoording van vragen van de SP over pacht. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht voor het inkomen van de pachter en de bodemvruchtbaarheid. De SP wil daarom af van de kortlopende pacht.

De staatssecretaris antwoordde dat het gemiddeld prijsverschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht op zich geen probleem is, doordat het hier om gronden gaat die agrariërs aanvullend op hun vaste areaal pachten via liberale pacht. De prijs van de kortlopende pacht is, zo stelt de bewindsman, een gemiddeld bedrag waarachter grote verschillen schuil gaan onder meer afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden van de grond en daarmee te behalen (verwachte) opbrengsten.

Afspraken op maat nodig
De staatssecretaris geeft echter ook aan dat in het huidige pachtstelsel partijen vrijwel alleen nog gebruik van de geliberaliseerde  pacht maken. Langlopende pachtcontracten worden nauwelijks nog aangegaan. Daardoor kunnen bedrijven kwetsbaar worden voor prijsstijgingen en het verlies van areaal. Dat laatste vindt hij niet wenselijk.

Van Dam geeft aan dat het pachtstelsel partijen in staat moet stellen om afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende pacht weer aantrekkelijk wordt. Ondernemers die grond langdurig  pachten, zullen bovendien eerder geneigd zijn te investeren in verbeteringen van de grond. 

Duurzaam grondgebruik ook mogelijk bij kortdurende pacht
De bewindsman benadrukt dat ook dat bij kortdurende pacht wel degelijk duurzaam grondgebruik mogelijk is. Bij de herziening van het pachtstel wordt ingezet op langdurige relatie en duurzaam grondgebruik. Maar in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen partijen zich op basis van vrijwilligheid extra bovenwettelijk inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering.

Bemiddelaar aan zet
De staatssecretaris reageert niet op het voorstel van de Bond van Landpachters om op basis van het huidige pachtrecht de geliberaliseerde pacht met een duur van 6 jaar te onderwerpen aan een prijstoets. Hij wil niet vooruitlopen op de herziening van het stelsel en wacht eerst de bevindingen van bemiddelaar Sicko Heldoorn af. Naar aanleiding van die bevindingen formuleert hij een beleidsreactie.