alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Toekomstbestendig pachtstelsel binnen handbereik

De FPG, LTO, ASR, Natuurmonumenten en LandschappenNL hebben een akkoord bereikt over een vernieuwd toekomstbestendig pachtstelsel. Dat is vandaag bekend gemaakt. De BLHB en het NAJK konden helaas niet instemmen. Het akkoord werd opgesteld door de initiatiefnemers van het Spelderholt-overleg: mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel.

FPG-voorzitter Roel Robbertsen is tevreden met dit resultaat van langdurige en intensieve onderhandelingen. “Een evenwichtig en goed afgewogen stelsel en goed voor de grondgebonden landbouw”. 

Vier pachtvormen in nieuw stelsel
Kern van het akkoord is de introductie van vier verschillende pachtvormen waaruit men een keuze kan maken. Naast flexibele pacht (voor grond en gebouwen), loopbaanpacht en teeltpacht wordt er een nieuwe vorm van langjarige reguliere pacht geïntroduceerd.

Vrije prijsvorming
Net als bij flexibele pacht, loopbaanpacht en teeltpacht bepalen pachter en verpachter in goed onderling overleg ook bij de langjarige reguliere pacht zelf de pachtprijs en duur. Zij zijn bovendien vrij om te kiezen voor indexering. De contracten behoeven geen goedkeuring meer van de grondkamer. Voor alle pachtvormen wordt het mogelijk de prijs correctief te laten toetsen aan de markt (de gemiddelde marktprijs voor vergelijkbare pachtobjecten met een vergelijkbare pachtvorm).

Zachte landing zittende pachters
De zittende reguliere pachters en hun bedrijfsopvolgers, medepachters of erfgenamen krijgen een langjarig overgangsrecht. Dat is belangrijk voor de continuïteit voor bedrijven die afhankelijk zijn van de pacht. De huidige rechten en het huidige pachtprijssysteem blijven voor hen gedurende de overgangstermijn van kracht.

Jonge boeren
Voor jonge boeren is naast de nieuwe vorm van loopbaanpacht interessant dat de AOW-gerechtigde leeftijd weer als opzeggingsgrond in het pachtrecht wordt opgenomen. Langjarige pachtcontracten worden bovendien weer veel aantrekkelijker, ook voor de verpachter. Dat is goed voor bedrijfsopvolgers, blijvers én de financieringsmogelijkheden bij banken.

Vervolg op het Akkoord van Spelderholt
Het vandaag bekend gemaakte akkoord is tot stand gekomen na langdurige inspanningen. Het eerdere Akkoord van Spelderholt, uit juni 2014, was een deelakkoord omdat onder meer nog geen overeenstemming was bereikt over het overgangsrecht. De meeste partijen laten ook die verschillen nu achter zich.

De georganiseerde pachters- en verpachtersorganisaties verwachten dat de staatssecretaris het akkoord verwerkt in zijn herziening van het pachtrecht. Pacht is als relatief goedkoop financieringsmiddel van wezenlijk belang voor een duurzame grondgebonden landbouw.

Lees ook:

  • het media-statement van de initiatiefnemers
  • download hier de brief van de initiatiefnemers aan de staatssecretaris, inclusief de volledige tekst van het akkoord