alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Van Dam: ingrijpen in prijsvorming geliberaliseerde pacht niet nodig

Staatssecretaris Martijn van Dam ziet op dit moment geen reden om in te grijpen in de prijsvorming van geliberaliseerde pacht. In reactie op Kamervragen van de SP stelt hij dat er weliswaar sprake is van uitschieters naar boven en beneden, maar dat de gemiddelde prijs een genuanceerder beeld geeft.

Van Dam geeft aan dat de prijzen een grote bandbreedte hebben rond dit gemiddelde, mede doordat de variëteit aan overeenkomsten afgesloten onder de geliberaliseerde pachtvorm erg groot is. Uit een overzicht van de ontwikkeling van de pachtprijzen tussen 2007 en 2014 (zie de laatste pagina van de beantwoording) blijkt dat de prijzen van de geliberaliseerde pacht niet harder zijn gestegen dan de prijzen van reguliere pachtovereenkomsten.

Van Dam weigert in te gaan op een voorstel van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) om bij geliberaliseerde pacht prijstoetsing in te voeren. Hij wil de partijen van het ‘Spelderholtoverleg’, waaronder de FPG, nu eerst de gelegenheid geven om het overleg af te ronden en met een voorstel te komen. Een vervolg van dit overleg, bedoeld om overeenstemming te bereiken over een nieuw en toekomstbestendig pachtstelsel, vindt later deze maand plaats.