alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Van Dam: Spelderholt-2 richtinggevend

De FPG vindt het positief dat staatssecretaris Martijn van Dam het slotakkoord van Spelderholt (mede door FPG ondertekend) bestempelt als “een goede basis en richtinggevend." Daarnaast nodigt hij alle betrokken partijen bij het pachtdossier opnieuw uit om onder leiding van een bemiddelaar in overleg te gaan.

De FPG is bereid om op verzoek van de staatssecretaris dit gesprek aan te gaan, om zo een nog bredere basis onder het akkoord te realiseren. De FPG hecht daarbij aan dezelfde waarden als Van Dam formuleert in de Kamerbrief die vandaag werd gepubliceerd. Namelijk: een systeem dat bijdraagt aan duurzame pachtrelaties, met daarnaast de mogelijkheid van flexibele kortdurende pachtovereenkomsten.

Aan het voorliggende akkoord over een nieuw en toekomstig pachtstelsel, ook wel Spelderholt-2 genoemd, gingen intensieve onderhandelingen vooraf tussen alle partijen. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van drie onafhankelijke initiatiefnemers: mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel. De partijen die het akkoord ondertekenden waren FPG, LTO, ASR, Natuurmonumenten en LandschappenNL.

Uiteindelijk besloten NAJK en BLHB hun handtekening niet onder het akkoord te zetten. Omdat dit gebeurde na een zeer uitgebreid proces dat deskundig werd begeleid door de initiatiefnemers, zal de klus voor de nieuwe bemiddelaar niet gemakkelijk zijn. Desondanks is de FPG bereid tot een uiterste poging in het belang van een toekomstbestendig pachtstelsel.