DPG Nieuws

Assen bouwt marktconsultatie in

De gemeente Assen maakt een pas op de plaats met de overdracht van 450 hectare bos en natuur aan het Drents Landschap. Het college schrapt het huidige raadsvoorstel naar aanleiding van kritiek van het Drents Particulier Grondbezit (DPG) op de procedure.

Assen wil nu eerst een marktconsultatie houden, om er zeker van te zijn dat de gemeente geen geïnteresseerde gegadigden over het hoofd heeft gezien. Daarna komt het college van B&W met een nieuw voorstel. Albert Velema, bestuurslid van het DPG, reageert positief: “Het is moedig van het gemeentebestuur dat zij deze moeilijke, maar enige juiste beslissing nemen.”

De vereniging wacht de uitwerking van de marktconsultatie nu af. “Het is belangrijk dat alle potentiële gegadigden de kans krijgen om te reageren. Daarna moet er op transparante wijze een partij worden geselecteerd, op basis van vooraf bekend gemaakte en redelijke criteria.”

Het DPG vindt het ten slotte van belang dat vervelende situaties als deze in de toekomst worden voorkomen. In 2014 zijn landelijke afspraken gemaakt door de Rijksoverheid, provincies, natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren over de procedure bij de overdracht van gronden door de overheid. Het DPG overweegt nu om ook met gemeenten om de tafel te gaan.

Lees ook: