DPG Nieuws

DPG wil alsnog openbare aanbesteding in Assen

De gemeente Assen moet een openbare en transparante procedure volgen bij de verkoop van 450 hectare bos- en natuurgebied. Dat vindt het Drents Particulier Grondbezit (DPG).

Het College van B&W is voornemens om de bossen over te dragen aan Het Drentse Landschap. Andere partijen, zoals particulieren, hebben geen gelijke kans gehad om de gebieden te verwerven. Het DPG noemt deze gang van zaken ‘onzorgvuldig’.

Gelijke kansen
De vereniging van particuliere grondeigenaren vindt dat alle partijen over dezelfde kansen en informatie moeten beschikken bij de verdeling van gronden door de overheid. Zij voelt zich daarbij gesterkt door eerdere jurisprudentie en het recente advies van de Advocaat-Generaal aan de Raad van State.

Het DPG bestuur is van mening dat ook particulieren in de gelegenheid gesteld hadden moeten worden om, net als andere partijen, met Assen in overleg te gaan over het beheer en eigendom van de gemeentelijke bos- en natuurgronden.

Opvallende verkoopprijs
Behalve het gebrek aan transparantie in de aanbestedingsprocedure, keek het DPG ook vreemd op van de verkoopprijs. De gronden worden voor een minimaal bedrag, vele malen lager dan de marktwaarde, overdragen aan het Drentse Landschap. Dat roept de vraag op of de plannen wel juridisch houdbaar zijn gelet op de regelgeving omtrent staatssteun.  

Landelijke afspraken
In 2014 zijn  landelijke afspraken gemaakt tussen de Rijksoverheid, provincies, natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren over gelijkberechtiging. Uitgangspunt van die afspraken is dat de verkoop van gronden openbaar, transparant, marktconform en volgens ‘het principe van gelijkberechtiging’ geschiedt (gelijke kansen en gelijke behandeling voor alle gegadigden).

Het DPG hoopt dat Assen de lijn uit deze breed gedragen notitie volgt en alsnog een openbare aanbesteding uitschrijft. Eerder deze maand stuurde de vereniging een brief aan de gemeente met enkele vragen, inmiddels is er ook direct contact over de kwestie.

Zie ook:

Contactpersoon: J. Snijder-Hazelhoff, voorzitter DPG/GrPG, te bereiken via het DPG-secretariaat