DPG Nieuws

Lobby

Tijdens diverse overleggen met overheden en andere maatschappelijke organisaties behartigt het DPG de eigendomsbelangen rond:

  • verschillende onderwerpen zoals Natura 2000, EHS, nieuwe Stelsel Beheer Natuur en Landschap, Robuuste/Ecologische verbindingszones, gebiedsontwikkeling;
  • bestemmingsplannen buitengebied;
  • herinrichtingsprojecten en landinrichtingsprojecten;
  • provinciaal omgevingsplan;
  • waterbeheerplannen.